Marime font:

Pretul unitar cu TVA

Este pretul de vanzare care include TVA. Pretul se propune automat, in functie de vanzarile precedente. Poti verifica / edita aceste preturi in Nomenclatoare/ Lista de preturi . Mai multe detalii despre Lista de preturi, aici.

Modificarea pretului de vanzare pe bonul fiscal, pentru un produs dintr-o gestiune global-valorica genereaza automat modificare de pret pentru stocul produsului, si implicit, se genereaza si Procesul verbal de modificare de preturi.