Intrebari din Domeniu

Concediul de maternitate vs. concediul de crestere copil

concediul de maternitate

Publicat in 21-05-2019 - Actualizat in 17-11-2020

Deseori intalnim in practica situatii in care se confunda concediul de maternitate cu concediul de crestere a copilul (CCC), de aceea in cele ce urmeaza vom puncta principalele deosebiri dintre cele doua tipuri de concedii.

Concediul de maternitate

Asiguratele au dreptul la concedii de maternitate (concedii pentru sarcina si lauzie) pe o perioada totala de 126 de zile calendaristice, perioada in care vor beneficia de indemnizatie pentru concediu de maternitate.

Reamintim faptul ca pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa indeplineasca stagiul minim de cotizare (6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical)
 • sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care si-au pierdut calitatea de asigurat (din motive neimputabile lor), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. In acest caz baza de calcul al indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat.

Dupa cum spunem mai sus, concediul de maternitate este format din:

 • concediul pentru sarcina (inainte de nastere)
 • concediul de lauzie (dupa nastere)

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

Cele doua tipuri de concedii de maternitate se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, astfel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se calculeaza ca 85% din media veniturilor brute lunare pe ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza CAM.

Atentie! Insemnizatia de maternitate se suporta integral, inca din prima zi din bugetul FNUASS.

Model de calcul indemnizatie de maternitate

Presupunem ca angajata X intra in concediu de maternitate incepand cu data de 01.06.2019 iar pe ultimele 6 luni a realizat urmatoarele venituri brute:

Salariu brut – luna mai 2019 (22 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut – luna aprilie 2019 (20 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut – luna martie 2019 (21 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut – luna februarie 2019 (20 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut – luna ianuarie 2019 (20 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut – luna decembrie 2019 (19 zile lucratoare) = 1.900 lei

Total salarii brute = 2.080 lei * 5 + 1.900 lei = 12.300 lei

Numar zile lucratoare = 22 + 20 + 21 + 20 + 20 + 19 = 122 zile

Media zilnica = 12.300 / 122 = 100,82 lei

Indemnizatia zilnica = 85% * 100,82 = 85,70 lei.

Pentru concediul de maternitate se suporta doar contributia CAS (25%), restul contributiilor nu se suporta!

Calcul indemnizatie luna iunie 2019 (19 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.628 lei) = 1.628 lei – (1.628 lei * 25% CAS) = 1.221 lei

Calcul indemnizatie luna iulie 2019 (23 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.971 lei) = 1.971 lei – (1.971 lei * 25% CAS) = 1.478 lei

Calcul indemnizatie luna august 2019 (21 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.800 lei) = 1.800 lei – (1.800 lei * 25% CAS) = 1.350 lei

Calcul indemnizatie luna septembrie 2019 – (21 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.800 lei) = 1.800 lei – (1.800 lei * 25% CAS) = 1.350 lei

Calcul indemnizatie luna octombrie 2019 – (4 zile lucratoare * 85,70 lei = 343 lei) = 343 lei – (343 lei * 25% CAS) = 257 lei

Concediul de crestere copil

Dupa finalizarea concediului de maternitate, persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Pentru acest tip de concediu, angajatul va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.

Exista si un cuantum minim si maxim al indemnizatiei lunare, mai exact indemnizatia nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta (ISR 2019 = 500 lei, astfel ca 2.5 * 500 = 1.250 lei) si nu poate fi mai mare de 8.500 lei.

Pe parcursul concediului de crestere a copilului, angajatul/angajata va avea contractul individual de munca suspendat. Formula de calcul utilizata pentru calcularea indemnizatiei lunare de concediu pentru cresterea copilului este urmatoarea:

Indemnizatie lunara crestere copil = [(venit net realizat luna 1 + … + venit net realizat luna 12) / 12] * 85%

Daca dupa calcule indemnizatia se situeaza sub valoarea minima de 1.250 lei, atunci se impune prin lege ca indemnizatia acordata sa fie de 1.250 lei, nu se va acorda cea care a rezultat in urma calculelor.

In cazul in care, dupa calcule indemnizatia se situeaza peste suma de 8.500 lei, atunci se impune prin lege ca aceasta sa se plafoneze la valoarea de 8.500 lei, nu se va acorda cea care a rezultat in urma calculelor.

In cele 12 luni care se iau in calcul, se include si perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 • au beneficiat de indemnizatie de somaj, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective
 • s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj
 • au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale
 • au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii
 • se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii
 • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului
 • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru ingrijirea copilului cu handicap
 • au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului
 • se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinate
 • au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate
 • au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat
 • frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului „A doua sansa”, sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale
 • au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor
 • au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii
 • se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire
 • au fost trimisi in misiune permanenta in strainatate
Delia Mircea
Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala . In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.
Articole similare
Intrebari din Domeniu

Repausul zilnic, saptamanal si concediul de odihna. Influenta somajului tehnic asupra concediului de odihna anual

Intrebari din Domeniu

Ce se intampla cu concediul efectuat in plus sau neefectuat daca inceteaza contractul de munca?

#decrizaIntrebari din Domeniu

Concediul de odihna al angajatilor – obligatii si costuri pentru angajatori

Intrebari din Domeniu

Concediul medical

5 3 votes
Article Rating
224 Comments
Cele mai vechi
Cele mai noi Cel mai votat
Inline Feedbacks
View all comments
Alina
Alina
1 An In trecut

Buna ziua ,sunt insarcinata in 3 luni ,urmeaza sa ma stabilesc cu sotul meu in Austria in august.
El o sa lucreze imediat ce ajungem, as vrea sa stiu daca eu beneficiez de consultatii pe timpul sarcinii si nastere gratuita si ce drepturi am dupa nastere .
Multumesc.

Prenume
Pavel
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alina

Buna ziua Alina,

Din pacate nu cunoastem reglementarile legale aplicate in Austria in aceasta materie.

Zi frumoasa!

flavius
flavius
1 An In trecut

Buna, ce se intampla daca sotia este studenta pana la 30.11.2019, si incepe contractul de munca la 1 ian 2020, iar la 1 februarie va naste? va beneficia de indemnizatia de crestere si concediu in acelasi timp? De mentioant ca nu a avut in ultimii 3 ani cotizatii la stat prin contracte de munca. Va multumesc

Prenume
petrisor
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  flavius

Buna ziua,

Pentru a beneficia de concediu de maternitate, persoana in cauza trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Doar in situatia concediului de risc maternal nu este nevoie de stagiul minim de cotizare. Pe de alta parte, in ceea ce priveste concediul de crestere copil, legislatia in vigoare prevede (OUG nr. 111/2010):
“(1) Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara”.

Pe de alta parte, avem rugamintea sa studiati prevederile art. 2 alin. (5) de la litera a) la litera v) din OUG nr. 111/2010 unde se mentioneaza cateva situatii in care sotia dumneavoastra poate se incadreaza, dat fiind faptul ca este studenta.

Zi frumoasa!

Agape
Agape
1 An In trecut

Buna ziua Am 15 săptămâni de sarcina cu gemeni si 6 luni la locul de munca as dori sa aflu si eu daca voi putea beneficia se prenatal 2 ani

Prenume
Simona
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Agape

Buna ziua Simona,

Credem ca faceti confuzie intre concediul de maternitate (prenatal – 63 de zile inainte de nastere si postnatal – 63 de zile dupa nastere) si concediul de crestere a copilului (cel de doi ani) care se acorda abia dupa concediul de maternitate.

Pentru a beneficia de concediu de maternitate, trebuie sa indepliniti stagiul minim de cotizare (6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical).

Daca spuneti ca aveti 6 luni la locul de munca si 15 saptamani de sarcina, atunci consideram ca aveti dreptul la concediu de maternitate. Trebuie sa va incadrati in cele 126 de zile si sa va ramana cele 42 de zile obligatorii de dupa nastere (concediu postnatal).

Concediul de crestere a copilului se acorda abia dupa finalizarea concediului de maternitate. Persoanele care in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Pentru acest tip de concediu, angajatul va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.

O zi placuta si sarcina usoara!

irimiciuc
irimiciuc
1 An In trecut

Buna dimineata.
Sunt angajata la o scoala publica dar la „plata cu ora” si am un contract de antrepriza cu un ONG (servicii intelectuale). Situatia aceasta e din septembrie 2018. Pana in septembrie cu scoala publica aveam un contract ca profesor debutant iar cu ONG contract prestari servicii.
Trebuie sa nasc la inceputul lunii iulie. Din ce mi s-a explicat nu voi putea lua concediu de maternitate. As vrea si parerea d-voastra daca se poate va rog.
Multumesc frumos.

Prenume
liliana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  irimiciuc

Buna ziua Liliana,

Din pacate, nu cunoastem prevederile legale in ceea ce priveste “plata cu ora” practicata in sistemul public.
Ceea ce va putem spune insa este ca pentru a putea beneficia de concediu de maternitate trebuie sa aveti un stagiu minim de cotizare de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Daca la scoala publica, pentru “plata cu ora” aveti un contract individual de munca si ati realizat acel stagiu minim de cotizare de 6 luni, atunci veti putea beneficia de concediu de maternitate.

Zi frumoasa si nastere usoara!

Ale
Ale
1 An In trecut

Buna ziua! Concediul postnatal se ia in calcul la indemnizatia de creștere a copilului? Face parte din concediul de maternitate.

Prenume
Ale
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ale

Buna ziua,

Concediul postnatal face parte din concediul de maternitate. Practic, concediul de maternitate este format din: concediul prenatal (inainte de nastere) si concediul postnatal (dupa nastere).

Concediul postnatal nu se va lua in considerare la calculul indemnizatiei de crestere a copilului, deoarece cuantumul indemnizatiei lunare a CCC este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, iar concediul postnatal se acorda dupa nasterea copilului, deci nu intra in baza de calcul.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Josan
Josan
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna seara..cuantumul indemnizatiei nu este de 85% din veniturile brute din ultimele 6 luni?

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Josan

Buna ziua,

Pentru Indemnizatia de maternitate „(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.”

Pentru concediul de maternitate, care este altceva, cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor brute lunare pe ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza CAM.

Zi frumoasa!

Adi
Adi
1 An In trecut

Cum este mai avantajos pentru mămică ,legat de pachetul salarial ? Daca poate si se simte bine să vină la munca si primeste salariu,bonusul sau sa isi ia si cele 63 de zile dinainte ? Multumesc.

Prenume
Stan
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Adi

Buna ziua,

Pentru concediul de maternitate (prenatal si postnatal), se va suporta doar contributia CAS – 25% (CASS si impozit nu se suporta), iar indemnizatia de maternitate este de 85%.

Dupa calculele noastre, salariata va avea un net mai mare daca isi va lua concediu de maternitate decat daca va veni la munca (ulterior, veniturile nete o vor ajuta la o indemnizatie CIC mai mare).

Puteti sa faceti o simulare de calcul la urmatorul link:
https://www.spooker.ro/index.php?pag=utile&pag_utile=calculator_indemnizatie_concediu_maternitate

Zi frumoasa!

Borsa
Borsa
1 An In trecut

Buna Ziua , sunt angajata de pe 1 martie 2019 , in ultimii 2 ani nu am mai lucrat in Romania , sunt insarcinata in 4 saptamani , nasterea fiind programata in februarie 2020, voi putea beneficia de CCC? Mie imi ies socotelile la limita… va rog daca ma puteti lamuri.Multumesc

Prenume
Andra lore
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Borsa

Buna ziua,

Pentru a beneficia de CCC trebuie sa fi realizat in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, timp de cel putin 12 luni, venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Astfel, dupa calculele noastre, din data de 01.03.2019 (data angajare) si pana in luna ianuarie 2020 (anterior nasterii copilului – daca spuneti ca in luna februarie 2020 ar trebui sa nasteti) ar fi 11 luni, deci ar lipsi o luna din calcul.

Zi frumoasa!

Elena
Elena
1 An In trecut

Buna ziua, am si eu o intrebare. Lucrez la o distanta de 150km dus intors, facem naveta cu microbuz. In fisa postului am munca de birou si munca de teren, lucru la inaltime si in mediul toxic. Am trombofilie si am o predispozitie de diabet gestational. As putea sa intru in concediu de risc maternal pe baza acestor aspecte?
Si as vrea sa mai intreb… la calculul indemizatiei, daca in ultimele 6 luni am realizat si alte venturi in afara de cele de la serviciu, din vanzarea unei case, se adauga si acestea la calcul?

Prenume
Ella
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Elena

Buna ziua Ella,

Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

Avand in vedere ca locul dumneavoastra de munca este unul toxic si periculos, acesta poate dauna grav sarcinii, de aceea aceste aspecte trebuie sa i le aduceti la cunostinta medicului dumneavoastra, deoarece acesta este in masura sa va elibereze certificatul de risc maternal.

In ceea ce priveste calculul indemnizatiei, potrivit art. 10 din OUG nr. 96/2003, “Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii. Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul FNUASS. Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda si fara conditie de stagiu de cotizare iar cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10 din OUG nr. 158/2005 (medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia CAM).”

Astfel, la calculul indemnizatiei vi se vor lua in calcul doar veniturile realizate in calitate de angajat in firma, pentru care vi s-a calculat contributia CAM.

Sarcina usoara va dorim!

Ciplea
Ciplea
1 An In trecut

Buna ziua
Ma intereseaza daca in ultimele 12 luni anterior nașterii celui de al 2-le copil, primele 3 luni am fost in concediu de creștere copil (pt primul copil), veniturile din această perioadă (indemnizație + alocație) se calculează la indemnizația celui de al 2-le copil? Sau se face media doar cu veniturile impozabile, adică cele in urma unui contract de muncă?
Multumesc mult!

Prenume
Suzana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ciplea

Buna ziua Suzana,

Va prezentam urmatoarele aspecte legale cu privire la speta dumneavoastra:
Art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 prevede: “Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara”.

Art. 2 alin. (5) din OUG nr. 111/2010 prevede: “Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului”.

Art. 3 alin. (3): “Pentru perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) se iau in calcul sumele incasate de persoana indreptatita, calculate potrivit legii de catre platitorul acestora.

Astfel, din cele mentionate mai sus, rezulta faptul ca pentru cele 3 luni din cele 12 in care v-ati aflat in CCC cu primul copil, sumele luate in calcul pentru cel de-al doilea CCC vor fi sumele incasate de la bugetul de stat sub forma de indemnizatie de crestere a copilului.

Zi frumoasa!

Gondor
Gondor
1 An In trecut

Buna ziua! La venitul brut in vederea calcularii indemnizatiei de maternitate intra si sporurile? Eu am un salariu de incadrare pe cartea de munca la care se adauga sporurile, dupa care rezulta venitul brut. Dar din ce am mai citit venitul brut ar fi salariul de incadrare pe cartea de munca. Ma puteti lamuri, va rog? Multumesc!

Prenume
Ana-Maria
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Gondor

Buna ziua Ana-Maria,

La calculul indemnizatiei de maternitate se iau in calcul veniturile brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca (CAM).

Astfel, sporurile la salariu intra in baza de calcul a concediului de maternitate.

Zi frumoasa!

Alexandra
Alexandra
1 An In trecut

Cum se calculează concediul de maternitate in cazul in care esti in somaj?!

Prenume
Manea
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alexandra

Buna ziua Alexandra,

Va prezentam mai jos cele mentionate de legislatia in vigoare cu privire la speta dumneavoastra:

Potrivit art. 1 din OUG nr. 158/2005, “(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
C. beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii”.

Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.

Mode de calcul:
Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, baza de calcul al indemnizatiilor pentru concedii medicale se determina ca medie a veniturilor brute lunare reprezentand indemnizatie de somaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita mai sus.

O zi placuta!

Mihaela
Mihaela
1 An In trecut

Bună ziua! Eu am lucrat în ultimii 2 ani cu carte de muncă, recent mi-am schimbat locul de muncă dar totodată am aflat că sunt însărcinată, dacă în cazul în care mă dă afară am dreptul la indemnizație?? Menționez că am 3 luni lucrate la noul angajator.

Prenume
Cucuteanu
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Mihaela

Buna ziua Mihaela,

Depinde daca va interveni concedierea si cand va interveni.
In functie de cele mentionate mai sus, trebuie sa vedeti daca se mai respecta stagiul minim mentionat in articol: “in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap”.

Zi frumoasa!

Karin
Karin
1 An In trecut

Buna ziua!
Am absolvit in iulie 2018 o academie militara, apoi am lucrat in cadrul unei institutii militare timp de 4 luni (august-noiembrie 2018), apoi la un angajator privat in luna februarie 2019, dupa care 4 luni la un alt angajator (martie-iunie 2018). Incepand cu data de 1 iulie voi intra in concediu de maternitate prenatal (copilul se va naste in luna septembrie).
Din pricina faptului ca am plecat prin demisie de la institutia militara, trebuie sa achit cheltuielile de scolarizare (27.000 lei). Cum nu am cazut de acord in legatura cu angajamentul de plata, ei vor utiliza dispozitia de imputare. Intrebarile mele sunt urmatoarele:
– la stabilirea cuantumului indemnizatiei de crestere a copilului vor fi folosite si lunile iulie-august-septembrie (in care eu voi beneficia de concediu de maternitate prenatal, respectiv de indemnizatie pt acesta)?
– indemnizatia de maternitate si cea de crestere a copilului pot fi supuse dispozitiei de imputare?
Multumesc.

Prenume
Briana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Karin

Buna ziua Briana,

1. In baza de calcul al indemnizatiei pentru crestere a copilului se vor lua in calcul veniturile pe ultimele 12 luni realizate in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Astfel raspunsul este da, in baza de calcul a indemnizatiei pentru CCC se vor lua in calcul si lunile in care dumneavoastra v-ati aflat in concediu de maternitate – prenatal, pana la nasterea copilului.
2. Din pacate, la aceasta intrebare nu avem un raspuns sigur pentru dumneavoastra, insa va recomandam sa va consultati cu un jurist sau sa va adresati angajatorului din cadrul institutiei militare unde ati lucrat.

O zi placuta!

Cris
Cris
1 An In trecut

Bună ziua, urmează să nasc în jur de 17 ianuarie 2020. As vrea sa stiu dac este posibil sa iau dupa nastere 60 de zile de lauzie si in urmatoarea lună să isi ia soțul luna tatălui, lună în care eu să merg la serviciu după care să intru în ccc. Vă multumesc.

Prenume
Denisa
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Cris

Buna ziua Denisa,

Se poate, numarul total de zile de concediu de maternitate (prenatal si postnatal) este de 126 de zile calendaristice, astfel incat puteti sa le impartiti in 63 de zile inainte de nastere (prenatal) si 63 de zile dupa nastere (postnatal).

In ceea ce priveste concediul de crestere a copilului, potrivit art. 11 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, “(1) Dreptul la concediul pentru cresterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:
a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia”.

Din cele mentionate mai sus, apreciem ca unul dintre parinti, tatal in cazul dumneavoastra, are dreptul la o luna de CCC iar restul perioadei sa o efectueze mama.

In legislatie nu se mentioneaza nimic despre faptul ca acea luna trebuie sa se acorde in mod obligatoriu la sfarsitul CCC sau la inceputul CCC.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Sarcina usoara!

Toma
Toma
1 An In trecut

Buna ziua. As avea o intrebare va rog. Muncesc in Franta de cativa ani si dorim sa ne intoarcem in Romania . Sunt insarcinata in 4 luni si as dori sa stiu daca as putea beneficia de Ccc in Romania. E recunoscuta carte a de munca din Franta sau trebuie neaparat sa muncesc in Romania?

Prenume
Alina
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Toma

Buna ziua Alina,

Va recomandam in acest sens sa cititi OUG 111/2010 actualizata: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124331

Aceasta prevede ca persoanele care in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

Apreciem ca veniturile nefiind realizate in Romania, situatia dumneavoastra nu se incadreaza la conditiile pentru obtinerea dreptului la CCC si indemnizatia aferenta. De asemenea, trebuie sa tineti cont si de prevederile art. 12 al aceleiasi OUG conform careia: „Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.”

Sarcina usoara!

Nicolicea
Nicolicea
1 An In trecut

Buna ziua .
In timpul concediului de maternitate se pot obține venituri și dintr-o activitate Handmade in cadrul unui PFA ?
Va mulțumesc pt răspuns !

Prenume
Stanca
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Nicolicea

Buna ziua Stanca,

Art. 16 alin (2) din OUG 111/2010 arata ca Dreptul la indemnizatia de maternitate se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care: „i) beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;” Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;
b) primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).

Asadar, puteti obtine venituri, insa sa aveti grija la incadrarea in plafonul de la lit. c)

Zi frumoasa!

Alexandra Mile
Alexandra Mile
1 An In trecut
Reply to  Nicolicea

Si eu sunt interesata de acest aspect. In ce masura se pot obtine venituri din activitati independente in timpul concediului de maternitate? Atentie! Concediu de maternitate si nu CCC. Si in ce masura sunt luate acestea in considerare la calculul indemnizatiei pentru CCC? Multumesc!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alexandra Mile

Buna ziua,

Art. 3 alin. 4 al OUG 111/2010 privind concediul de crestere copil mentioneaza ca: „In cazul in care o persoana realizeaza concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta.”

Art. 13 alin. (5) al aceleiasi ordonante arata ca: „(5) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare impartite la numarul de luni in care s-au realizat acestea.”

Asadar, veniturile din activitati independente se cuprind in calculul indemnizatiei de crestere copil. Pe de alta parte, in timpul concediului de maternitate (cel cu 126 de zile) nu exista interdictie de a obtine venituri din activitati independente.

Zi frumoasa!

Stan
Stan
1 An In trecut

Buna ziua,
Sunt insarcinata in 10 saptamani. Am un contract de munca pe perioada determinata si va expira la sfarsiult acestei luni.Am avut contract din iunie2017 pana in 30iunie 2019 . Contractul de munca nu s-a prelungit. Daca voi opta pentru somaj pana nasc ma va afecta la indemnizatie ? Media lunara salariala era de 4000 ron net pentru cei doi ani lucrati .Somajul cred ca va fi in jur de 800ron pe luna deoarece am 16 ani vechime in munca .Nu stiu cum se va calcula indemnizatia in cazul meu.Multumesc.

Prenume
Marilena
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Stan

Buna ziua Marilena,

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% iar indemnizatia de maternitate se calculeaza ca 85% din media veniturilor brute lunare pe ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza CAM.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au dreptul la indemnizatie de concediu medical, respectiv la indemnizatie de concediu de maternitate, conform art. 1 alin. (1) litera C din OUG nr. 158/2005.

Apreciem ca somajul va afecta indemnizatia de maternitate (in sensul ca aceasta va fi mai mica decat daca ati fi lucrat in continuare).

In functie de cand veti intra in concediu de maternitate, se vor lua in calcul veniturile pe ultimele 6 luni din cele 12 luni din care s-a constituit stagiu de cotizare.

O zi placuta!

Elena
Elena
1 An In trecut

Buna ziua,

As avea o intrebare: in momentul de fata am 12 sapt de sarcina. as vrea sa raman acasa fara sa intru in concediu de risc maternal… as vrea sa imi iau tot concediul de odihna, 23 zile, apoi cele 90 zile de medical si dupa aceea sa intru in cele 63 zile inainte de nastere(prenatal). este posibil asa ceva?

Prenume
Ella
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Elena

Buna ziua Elena,

In mod normal, medicii acorda concediu de maternitate (prenatal) doar dupa ce aveti implinite 32 de saptamani de sarcina, pentru a se evita situatia in care nasterea ar putea sa aiba loc mai tarziu (dupa cele 40 de saptamani de sarcina) si sa nu riscati sa ramaneti fara cele 42 de zile de dupa nastere – concediu de maternitate (postnatal) care sunt obligatorii.

Daca acum aveti 12 saptamani si va luati concediu de odihna de 23 de zile, asta ar insemna ca la finalizarea concediului de odihna sa fiti in saptamana 15 si cateva zile.

“cele 90 de zile de concediu medical” – aici la ce concediu medical va referiti ?

Chiar si dupa aceste 90 de zile de concediu medical, de care spuneti, consideram ca nu v-ar putea acorda medicul direct concediu de maternitate, fiindca ati avea undeva la 27 de saptamani aproximativ.

Puteti sa va consultati in acest sens si cu medicul dumneavoastra, el va poate oferi toate detaliile de care aveti nevoie.

Sarcina usoara va dorim!

Ella
Ella
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Ma refeream la cele 90 zile de medical pe care le am în mod normal ca și angajat. 30 de la medicul de familie și 60 de la medicul specialist. Mulțumesc pentru răspuns. Voi discuta cu medicul și vom lua in calcul și posibilitatea de a rămâne în concediu de risc maternal dat fiind faptul ca fac naveta 3 ore dus întors și lucrez și în teren uneori.

Atodiresei
Atodiresei
1 An In trecut

Buna ziua! Am o nelamurire! Cine suporta plata CAS ului de 25% din timpul concediului de maternitate? Am analizat modelul de calcul pe care l ati expus mai sus si ar reiesi ca cei 25% sunt retinuti de catre angajator???Cat mi s ar cuveni mie ca si angajat de exemplu pt luna iunie, daca calculul ar iesi 1628? Ar trebui sa mi scada din acesto bani 25% pt CAS angajatorul, sau il plateste el?multumesc

Prenume
Andra
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Atodiresei

Buna ziua Andra,

Indemnizatia de concediu de maternitate se suporta integral din bugetul FNUASS (angajatorul va depune ulterior o documentatie la FNUASS pentru recuperarea sumelor), aceasta fiind si baza de calcul pentru CAS (25%).

Daca indemnizatia de concediu este, in urma calculelor, de 1.628 lei, din aceasta se retin 25%, adica 407 lei care se duc pe CAS, iar in mana veti incasa 1.628 – 407 lei = 1.221 lei.

O zi placuta!

Balan
Balan
1 An In trecut

Buna ziua. Ám si eu o intrebare am nascut pe data de 21 apr 2019 pot beneficia de indemnizatie crestere copil in cazul urmator am avut contract de munca din 2014 pina in 2017 iulie 26 si din 17 august 2018 pina la data nasteri. Ma incadrez oare in cele 12 luni. Multumesc anticipat.

Prenume
Oana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Balan

Buna ziua Oana,

Dupa finalizarea concediului de maternitate, persoanele care in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Astfel, daca data nasterii a fost data de 21.04.2019, pentru a putea beneficia de indemnizatie de CCC ar fi trebuit sa lucrati cel putin 12 luni in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, adica in perioada – 21.04.2017 – 20.04.2019 (ultimii 2 ani) ar trebui sa vedeti daca ati lucrat cel putin 12 luni.

Daca spuneti ca ati lucrat in perioada 2014 – 26.07.2017, apoi ati avut pauza si ati mai lucrat in perioada 17 august 2018 – 20.04.2019 (anterior datei la care s-a nascut copilul), atunci dupa calculele noastre ati avea in ultimii 2 ani inainte de nasterea copilului 11 luni si 8 zile lucrate, mai putin de 12 luni.

Calcul efectuat:
Interval ultimii 2 ani inainte de nasterea copilului: 21.04.2017 – 20.04.2019
Interval lucrat: 21.04.2017-26.07.2017 -> 3 luni si 5 zile
Interval lucrat: 17.08.2018-20.04.2019 -> 8 luni si 3 zile

Total luni lucrate in ultimii 2 ani inainte de nasterea copilului: 11 luni si 8 zile.

O zi placuta!

Iordache
Iordache
1 An In trecut

Buna ziua soția mea a fost an concediu de creșterea copilului până acum . Și acum a rămas însărcinată iar și-a reamintit contractul de munca și acum este an medical din prima zi de munca. Cum putem proceda că ea sa stea acasă cu copilul ea fiind din nou ansarcinata. Șefi ei o Chiajna la muncă daca nu o pune sa asi de-a demisia. Multumesc

Prenume
Ciprian
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Iordache

Buna ziua Ciprian,

Intelegem din ceea ce mentionati ca sotia dumneavoastra si-a finalizat concediul de crestere a primului copil. Contractul de munca a fost reactivat, insa dumneaei a ramas din nou insarcinata si se afla imediat dupa CCC in concediu medical.

Ne-ati putea comunica va rog care este motivul pentru care sotia dumneavoastra se afla in momentul de fata in concediu medical ? Este in concediu de risc maternal?

Sotia dumneavoastra poate sa isi ia concediu de maternitate pentru cel de-al doilea copil, insa in mod normal acesta se acorda abea din saptamana 32 de sarcina (maxim 126 de zile – 63 prenatal si 63 postnatal), cu exceptia situatiei in care sarcina este cu probleme si prezinta anumite riscuri iar in acest caz medicul poate acorda concediu de risc maternal.

Angajatorul nu poate forta angajatii sa isi dea demisia.

O zi placuta!

cosmin
cosmin
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna seara,daca sotia sa angajat la 1.06 2019 si in decembrie naste ar avea 7 luni lucrate si masterul la terminat in iunie 2018,se poate completa 5 luni de la master sa poata beneficia de indemnizatie ccc.multumesc

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  cosmin

Buna ziua Cosmin,

Art. 2 alin. (1) al OUG 111/2010 arata ca persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

La alin. (5) se arata ca cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului „A doua sansă”, sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale.

Asadar, si perioada de master se ia in calcul.

Zi frumoasa!

ionut
ionut
1 An In trecut

Buna. Daca sotia trebuie sa nasca pe 10 iulie 2019 si obtine venituri din pfa si salarii, cu ce data trebuie sa si faca suspendarea la pfa? poate cu 30 iunie sau trebuie sa se duca si in iulie cu pfa -ul activ multumesc

Prenume
burduja
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  ionut

Buna ziua Ionut,

Apreciem ca suspendarea activitatii PFA se face cel mai tarziu cu data cu care solicitati indemnizatie pentru concediu de crestere copil (CCC), insa va recomandam sa solicitati un raspuns in acest sens si organului fiscal (membru ANAF).

O zi placuta!

Iulian
Iulian
1 An In trecut

Buna ziua,

Sotia este avocat si lucreaza la o societate de avocatura in baza unui contract de colaborare – in fiecare luna factureaza o suma bruta catre societatea de avocatura si plateste singura contributiile de asigurari sociale la Casa de Asigurari a Avocatilor (CAA) -nu exista obligatia platii CAS; de asemenea, isi plateste singura contributiile la sanatate (CASS) si impozitul pe venit.

In aceste conditii, imi puteti spune care va fi cuantumul indemnizatiei pt concediul de maternitate, respectiv al indemnizatiei pt concediul crestere copil? De asemenea, v-as ruga sa imi spuneti care va fi entitatea care va plati aceste indemnizatii. Din cate am vazut pe site-ul CAA ( https://www.filbuc-caa.ro/ro/prezentarea-sistemului/alte-drepturi ), indemnizatia pt maternitate este plafonata la aprox 2600 RON/luna, iar cea pt crestere copil la 700 RON/luna. Este posibil sa se cumuleze indemnizatia platita de CAA cu cea platita de sistemul public de asigurari sociale? Putem presupune, pt simplificare, ca venitul lunat brut (din care se scad contributiile si impozitul pe venit) este de 10.000 RON.

Va multumesc,

Prenume
Rosulescu
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Iulian

Buna ziua,

Din pacate, nu va putem oferi un raspuns fiindca nu avem cunostintele necesare cu privire la legislatia aplicabila avocatilor.

O zi placuta!

Petrache
Petrache
1 An In trecut

Buna ziua,sunt însărcinată in 3 luni jumătate.Nu suntem căsătoriți , iubitul meu poate sa beneficieze de indemnizația copilul?
Multumesc

Prenume
Artemiza
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Petrache

Buna ziua,

Conform art. 8 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, “(1) de indemnizatia lunara si stimulentul de insertie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului, daca indeplineste conditiile de acordare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta”.

Apreciem ca starea de casatoriti/necasatoriti nu are impact asupra faptului ca oricare dintre parinti poate beneficia de indemnizatie de CCC, daca sunt respectate si celelalte criterii impuse de lege.

Sarcina usoara!

TAUT
TAUT
1 An In trecut

Buna ziua! Ma interesez pentru o cunostinta care este gradida si a lucrat din 2018. 04.- 2018.06; apoi din 2018.11- 2019.05.(6 luni). Din 24.06.2019 s-a angajat cu un contract ind. de 4 ore. La inceputul lui februarie 2020 trebuie sa nasca. Dupa socotelile mele va beneficia 2 ani pentru cresterea copilului. Am dreptate va rog frumos sa- mi spunet?MULTUMESC.

Prenume
BOGDANA
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  TAUT

Buna ziua Bogdana,

Si dupa calculele noastre ar iesi cele 12 luni lucrate in in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, deci ar avea dreptul la indemnizatie de CCC.

O zi placuta!

Con
Con
1 An In trecut

Buna ziua!
Sunt in concediu de crestere copil si urmeaza sa l nasc pe al doilea in iulie. Pot beneficia de concediu pre/postnatal? Cine mi l deconteaza? Mentionez ca nu va implini 2 ani primul copil pana atunci. Va multumesc!

Prenume
Mirela
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Con

Buna ziua Mirela,

In cazul dumneavoastra, nu veti putea intra in pre/postanatal, se va prelungi concediul de crestere copil pana cand si al doilea copil va implini varsta de 2 ani. Se va pastra indemnizatia. Atunci cand se incheie primul concediul de crestere copil (inainte de a implini 2 ani primul copil), va trebui sa depuneti o cerere de prelungire.

Zi frumoasa!

Con
Con
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Multumesc frumos de raspuns! O zi buna!

cosmin
cosmin
1 An In trecut

Buna seara.sotia sa angajat la 1.06 2019 si urmeaza sa nasca in decembrie 2019,ar avea 7 luni lucrate si a teminat masterul la zi in iunie 2018,se poate adauga 5 luni de la master pt a beneficia de indemnizatie ccc daca cele 5 luni se incadreaza in ultimi 2 ani anteriori nasterii?multumesc

Prenume
alin
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  cosmin

Buna ziua,

Regula pentru a putea beneficia de indemnizatie de CCC este ca in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului persoana sa fi realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Pe de alta parte, potrivit art. 2 alin. (5) litera. din OUG nr. 111/2010, cele 12 luni prevazute mai sus pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
“q) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
s) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor”.

Trebuie sa verificati daca sotia dumneavoastra s-ar incadra la una dintre exceptiile mentionate mai sus, insa din punctul nostru de vedere nu se incadreaza.

O zi placuta!

Holdis
Holdis
1 An In trecut
Reply to  cosmin

Uitati ce răspuns am primit eu la situația mea de la Agenția de Plati și Indemnizații Sociale din Cluj.
Situatia mea: Buna ziua. Apelez la dumneavoastră în speranța că îmi veți da un răspuns concret la întrebarea mea, din moment ce răspunsurile primite pana acum se contrazic. As vrea sa stiu dacă în următoarea situatie voi beneficia de Concediu de Creștere Copil. In 2 iulie 2018 am terminat studiile postuniversitare la zi, și în aceeași lună m-am și casatorit. Nu era în intenția mea sa nu mă angajez, prin urmare nu mi-am depus documentele pentru șomaj. Imediat dupa nuntă am hotărât cu soțul sa călătorim până să intru pe piata muncii. In 5 noiembrie 2018 mi-am făcut II, însă nu am obținut decât 500 de lei venituri, la care am platit 50 de lei impozit, nu și alte contributii. In 23 ianuarie 2019 m-am angajat, neștiind că am rămas însărcinată și lucrez și în momentul de față. Am dreptul sa iau CCC in aceasta situație? V-as fi tare recunoscătoare dacă mi-ați răspunde. Numai bine!
Raspunsul oficial: Conform dispozițiilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venitpotrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care ați frecventat fără întrerupere cursurile de zi ale învățământului postuniversitar la nivel de master iar în acest sens trebuie să depuneți la dosar adeverința eliberată de Universitate unde se menționează că în perioada 2017-2018 ați frecventat la zi și fără întrerupere cursurile.

Dacă nu aveți 12 luni în care ați realizat venituri impozabile în baza unui contract de muncă sau activitate independentă, perioada de stagiu se va completa cu perioada în care ați urmat cursurile de zi ale învățământului postuniversitar, acesta fiind conform legii perioadă asimilată.

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Holdis

Buna ziua,

Va trebui sa verificati, asa cum mentionam si noi si asa cum reiese si din raspunsul de la Agentia de Plati, daca aveti cele 12 luni de stagiu si sa solicitati adverinta de la Universitate.

Zi frumoasa!

Cosma
Cosma
1 An In trecut

Buna ziua! Am urmatoarea situatie, sunt insarcinata in 8 luni. Vreau sa stiu daca angajatorul plateste concediul prenatal si postnatal ( imi puteti indica un text de lege)? in situatia in care angajatorul(investitor strain) decide sa inchida societatea ce se intampla cu drepturile mele salariale? cine suporta si unde trebuie sa ma adresez pentru a obtine banii pentru perioada concediului de maternitate? Daca angajatorul nu mai exista/raspunde/nu are cine sa completeze actele iar eu vreau sa depun dosarul pt indemnizatia de crestere copil in termenele stabilite de 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil(suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate sau de la data naşterii copilului unde ma adresez?

Prenume
Raluca
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Cosma

Buna ziua Raluca,

Art. 25 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 prevede ca “Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.”

Angajatorul inregistreaza CM si calculeaza indemnizatia, o achita angajatului, apoi acesta va pregati o documentatie pentru recuperarea sumelor de la bugetul FNUASS.

Din pacate, cu privire la acest aspect nu avem cunostintele necesare sa va putem raspunde la intrebare, astfel incat va recomandam sa va adresati unui membru CNAS pentru rezolvarea situatiei descrise si angajatorului dumneavoastra.

O zi placuta!

Miros
Miros
1 An In trecut

Bună ziua. Este cumva o lege care se adresează femeilor gravide cu vârsta de 40 de ani și care ar beneficia de concediu medical pentru sarcina cu risc?
Mulțumesc

Prenume
Ana Maria
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Miros

Buna ziua,

Va putem ajuta cu doua baze legale care fac referire la concediul medical si la concediul de crestere a copilului:
– OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate precum si normele metodologice la aceasta ale acestei legi;
– OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Din pacate, nu cunoastem alte legi cu privire la acest aspect.

O zi placuta!

Roxana
Roxana
1 An In trecut

Bună ziua. Sunt însărcinată în 8 săptămâni. Am lucrat în perioada 10.05.2018-01.04.2019 și mi am încetat activitatea. Acum doresc sa îmi fac o angajare o luna, doua pentru a ajunge la numărul de luni necesare concediului de creștere copil. Întrebarea mea este : trebuie sa apar angajată sa pot primi concediul de maternitate: prenatal și postnatal?
Eu vreau sa îmi fac angajarea de acum pentru o luna, doua și în momentul în care ar trebui sa intru în acel concediu, nu voi figura ca angajată undeva.

Prenume
Elena
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Roxana

Buna ziua,

Art. 1 alin. (1) din OUG nr. 158/2005 prevede urmatoarele aspecte:
“(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
A. realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
B. realizează in Romania veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
C. beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii”.

Art. 36 alin. (3) din OUG nr. 158/2005 prevede urmatoarele aspecte:
“Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru șomaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), precum si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

Apreciem ca trebuie sa aveti activ contractul individual de munca la angajator, daca doriti sa beneficiati de concediu de maternitate (prenatal si postnatal) si sa indepliniti stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta.

Va recomandam sa cititi si exceptiile prevazute de prezenta ordonanta sau sa discutati mai multe aspecte si cu angajatorul dumneavoastra.

O zi placuta!

Roxana
Roxana
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Nu găsesc informații clare privind termenul minim de cotizare pentru a beneficia de prenatal și postnatal

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Roxana

Buna ziua Roxana,

Va recomandam sa cititi OUG 158/2005, articolul 10.

Ordinul actualizat il puteti gasi aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66305

Zi frumoasa!

Izabella
Izabella
1 An In trecut

Buna ziua! In cazul in care am concediu de maternitate, de la ce data se iau in considerare cei 60 de zile pentru depunerea cererii pentru indemnizatia de crestere de copil: data nasterii copilului sau data de sfarsit a concediului de maternitate? Multumesc!

Prenume
Gergely
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Izabella

Buna ziua,

Potrivit art. 15 alin. (1) litera. a) “(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.”

Astfel, potrivit celor mentionate mai sus, dumneavoastra trebuie sa va depuneti documentele pentru obtinerea indemnizatiei CCC intr-un termen de 60 de zile lucratoare calculate incepand cu ziua urmatoare celei in care va inceteaza concediul de maternitate. Tot incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate veti primi si indemnizatia de CCC.

O zi placuta!

Anca
Anca
1 An In trecut

Buna ziua – beneficiez de 26 zile de concediu de odihna anual si urmeaza sa intru in concediu medical/ de maternitate in data de 29Iulie (prima zi) pana la data de 1 Decembrie (ultima zi). Daca doresc sa consum zilele de concediu de odihna ramase (din cele 26 primite anual am consumat deja in lunile anterioare un numar de 8) inainte de a intra in concediu de crestere copil, cate zile de concediu de odihna mi se cuvin? Se calculeaza numarul de zile de concediu anual pana la data suspendarii contractului (data intrarii in concediul de crestere copil) sau pana la data finalizarii concediului medical (1Decembrie)? In functie de numarul acestora, voi sti data de intrare in concediu de crestere copil. Multumesc frumos!

Prenume
Anca
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Anca

Buna ziua Anca,

Apreciem ca dupa concediul de maternitate nu veti putea sa va luati concediu de odihna, fiindca imediat dupa acesta va trebui (daca indepliniti stagiul minim de cotizare) sa intrati in concediu de crestere a copilului.

Practic, din urmatoarea zi de cand vi se finalizeaza concediul de maternitate veti primi indemnizatie de CCC daca va depuneti dosarul intr-un termen de 60 de zile de la finalizarea concediului de maternitate.

Va recomandam sa cititi articolul 15 din OUG nr. 111/2010 pentru a va lamuri aceste aspecte.

Concediul de odihna il puteti lua inainte de concediul de maternitate sau dupa finalizarea concediului de crestere a copilului.

Pe de alta parte, concediul de maternitate nu afecteaza numarul zilelor de concediu de odihna la care dumneavoastra aveti dreptul.

O zi placuta!

Alin
Alin
1 An In trecut

Buna ziua. Daca o persoana are contract de munca si in RO si in UK, poate beneficia in ambele tari de concediu prenatal si CCC

Prenume
Petric
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alin

Buna ziua,

In Romania persoana poate beneficia de concediu de crestere copil daca are stagiul de cotizare suficient, asa cum este mentionat in articol. Nu cunoastem politica din UK in acest sens.

Zi frumoasa!

Vladuti
Vladuti
1 An In trecut

Buna, in cazul in care sunt insarcinata si trebuie sa nasc in 01.2020.Am lucrat cu contract de munca in perioada 01.2018-06.2019, iar din 07.2019 nu mai am contract. M-am asigurat prin optiune la Casa de Sanatate si voi beneficia si mi se v-a platii CM in 11.2019-12.2019( lunile inaintea nasterii copilului). Cum mi se va calcula indemnizatia pt crestere copil? Deoarece indeplinesc conditia de 12 luni lucrate in ultimii 2 ani anterior nasterii copilului.

Pentru calculul indemnizatie se va lua:
1. Suma CM dec+ suma CM noi 2019+ iulie-oct 2019 – suma 0 + veniturile din contract ianuarie- iunie 2019 /12
Sau
2. Suma CM dec 2019+ suma CM noi 2019+ suma contract sept 2018-iunie 2019/12

Multumesc!

Prenume
Laura
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Vladuti

Buna ziua,

Consideram ca se vor lua in calcul: suma CM dec 2019 + suma CM nov 2019 + suma venit contract de munca: septembrie 2018 – iunie 2019 (total 12 luni).

Zi frumoasa!

Anonim
Anonim
1 An In trecut

Bună ziua!
Urmează să nasc în februarie 2020 iar contractul de muncă îl am din aprilie 2019.
Așadar, stagiu de cotizare incomplet.
Pot „lucra”(sunt admin la propria firmă) în continuare pentru a putea finaliza stagiul minim de cotizare? Pot să iau concediul obligatoriu de min 42 zile mai târziu(când se fac 12 luni de cotizare) iar ulterior și indemnizația cc (evident fără așteptări pentru plată retroactivă a indemnizației)? Există un artificiu legal în acest sens?
Vă mulțumesc

Prenume
Andra
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Anonim

Buna ziua Andra,

Va recomandam inainte de toate sa verificati prevederile OUG 111/2010, pentru a vedea daca anterior lunii aprilie nu va aflati intr-un din perioadele asimilate (in perioada studiilor de exemplu, somaj).

Ordonanta actualizata – art 2 alin (5), o gasiti aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124331.

Altfel, aveti un stagiu de cotizare incomplet si nu vedem o modalitate sa puteti beneficia de indemnizatie.

Concediu de sarcina si lauzie se ia dupa nasterea copilului, minim 42 de zile, deci nu exista varianta sa amanati acest concediu.

Sarcina usoara!

Chelu
Chelu
1 An In trecut

Buna ziua! Pe data de 1 iunie am intrat in prenatal. Astazi m-am uitat pe statul de plata sa vad cati bani am de luat pe luna respectiva si am ramas surprinsa sa vad ca suma e de 989 lei. Mentionez ca sunt angajata cu minimul pe economie. In articolul de mai sus, demonstratia de calcul mi se potriveste. Intrebarea mea e, de ce pe stat e altceva decat ce scrie aici? Posibil o greseala de calcul din partea contabilei? Imi doresc sa am un raspuns concret pana ajung la dânsa, si sa nu o acuz degeaba. Mulțumesc pentru un eventual raspuns! 🙂

Prenume
Ionela
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Chelu

Buna ziua,

In exemplul din articol am aratat modul cum se calculeaza indemnizatia bruta. Din aceasta se retin taxele datorate, respectiv CAS 25% si impozit 10%, dupa care se ajunge la indemnizatia neta.

Asadar, va trebui sa tineti cont si de cele doua taxe pana ajungeti la suma care se va incasa efectiv. De altfel, pe statul de plata ar trebui sa vedeti si indemnizatia bruta, taxele retinute si suma neta de plata.

Zi frumoasa!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua,

Revenim cu o precizare: concediul medical in general este supus CAS 25% si Impozit 10%, insa concediul de maternitate prin exceptie nu este supus impozitului pe venit de 10%. Asadar, la acesta se datoreaza doar CAS 25%.

Zi frumoasa!

Enache
Enache
1 An In trecut

Buna ziua, Sunt insarcinata in luna a doua si sunt delegata in UK pana cu o luna inainte de nastere dar cu contractul de munca inca in Romania. Logodnicul lucreaza in UK si planul nostru e sa nu revenim in Romania dupa nastere desi am resedinta acolo. Avand in vedere acest aspect am dreptul la indemnizatie de crestere a copilului daca ramanem in UK?

Prenume
Claudia
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Enache

Buna ziua Claudia,

Articolul 12 al OUG nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor arata ca:
(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta (NR indemnizatia de crestere copil) se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Zi frumoasa!

Sandu
Sandu
1 An In trecut

Buna ziua, daca am lucrat pana anul trecut septembrie inclusiv, acum am 2 luni de sarcina si ma angajez pentru inca cel putin 4 luni, se aduna cu cele 8 luni de anul trecut? Sau am nevoie de 12 luni consecutive?

Prenume
Cristina
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Sandu

Buna ziua Cristina,

Trebuie sa tineti cont de luna estimata a nasterii copilului, apoi sa verificati daca in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, ati realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor. Lunile nu trebuie sa fie consecutive. Presupunand ca luna nasterii este februarie 2020, atunci ultimii doi ani sunt cuprinsi intre februarie 2018 si ianuarie 2020. Ati lucrat din februarie 2018 pana in septembrie 2019, ceea ce inseamna ca aveti deja 12 luni lucrate in ultimii 2 ani, deci indepliniti conditiile de stagiu, fara sa fie nevoie sa va mai angajati.

Sarcina usoara si numai bine!

Rebeca
Rebeca
1 An In trecut

Buna ziua!In data de 21.10.2019 gemenii mei vor face 2 ani,cu primul din gemeni am ceva probleme de sanatate si la sfatul medicului voi prelungi concediul pana la 4 ani!Voiam da stiu daca pentru al 2 lea din gemeni voi beneficia de cva banuti,ca pentru primul stiu ca voi lua 85 %din venitul realizat de mine !va multumesc

Prenume
Maria
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Rebeca

Buna ziua Rebeca,

Din pacate nu avem cunostintele necesare pentru a va putea raspunde la aceasta intrebare, va recomandam sa consultati legea nr. 111/2010 sau sa discutati aceste aspecte cu un membru de la Directia de Asistenta Sociala si Medicala.

O zi placuta!

Gradinaru
Gradinaru
1 An In trecut

Buna ziua,

Situatie: O persoană care a realizat o perioadă din cele douăsprezece luni anterioare datei naşterii copilului activităţi profesionale în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, iar în ultima perioadă dinaintea naşterii copilului a desfăşurat activităţi profesionale în România poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România?

Solutie: Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, aplicând prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi ale art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Conform acestor prevederi perioadele de activitate desfăşurate în alt stat membru se totalizează şi se adaugă celor realizate în România, în măsura în care acest lucru este necesar, în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. Totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre este posibilă dacă persoanele care au realizat activităţi profesionale în alte state membre se supun legislaţiei din România la data naşterii copilului.

Intrebarea mea este: cate luni inainte de data nasterii trebuiesc lucrate pe teritoriul Romaniei pentru a beneficia de indemnizatia de crestere a copilului ? mentionez ca lucrez in UK de 6 ani cu acte in regula, dar intentionez sa ma intorc in Romania pentru a naste si creste copiii.

Prenume
Georgiana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Gradinaru

Buna ziua Georgiana,

Art. 2 alin. (6) din OUG nr. 111/2010 prevede urmatoarele:

“In vederea acordarii drepturilor prevazute la alin. (1), persoanele care au realizat activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state care aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, beneficiaza de totalizarea perioadelor de activitate realizate in aceste state in conditiile prevazute de acesta”.

Pe de alta parte, la art. 3 alin. (5) se mentioneaza ca: “(5) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (6), daca persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului atat in tara, cat si in statele care aplica Regulamentul, se iau in calcul doar veniturile realizate in tara.

Din pacate nu regasim informatii suplimentare cu privire la un minim de luni lucrate in Romania inaintea nasterii copilului pentru a putea beneficia de indemnizatie CCC, de aceea va recomandam sa solicitati un raspuns in acest sens unui jurist sau unui membru al Directiei de asistenta sociala si medicala.

Zi frumoasa!

Aditzu
Aditzu
1 An In trecut

Buna ziua, imi puteti spune care este prima de zi de revenire din concediul de intretinere copil? Am inteles ca se poate reveni dupa ce copilul a facut 2 ani (ex.: copilul este nascut pe septembrie, asadar prima zi de munca este 2 septembrie).
Va multumesc!

Prenume
Adrian
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Aditzu

Buna ziua Adrian,

Va putem ajuta cu articolele de lege in care se mentioneaza raspunsul la intrebarea dumneavoastra.

Conform art. 16 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, “Dreptul la indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap.”
Pe de alta parte, potrivit art. 11 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 – “Dreptul la concediul pentru cresterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:
a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), persoana care a solicitat initial concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului”.

Va reamintim ca daca persoana aflata in CCC revine la munca cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, aceasta va putea beneficia de stimulentul de insertie care se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Anghel
Anghel
1 An In trecut

Buna ziua, Va rog sa imi spuneti, daca o firma privata poate recupera de la Casa de Sanatate suma solicitata pentru o angajata aflata in concediul de maternitate (42 zile), in conditiile in care respectiva salariata a avut un stagiu de cotizare de 3 luni in Romania si anterior acestora, o perioada indelungata in Germania, pentru care detine documente traduse si legalizate, din care reies veniturile si contributiile platite. In acest context, care sunt documentele ce trebuiesc depuse la Casa de Sanatate? Va multumim!

Prenume
Cornelia
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Anghel

Buna ziua Cornelia,

Este o speta mai complexa, de aceea, pentru a obtine un raspuns complet si exact, avem rugamintea sa va adresati membrilor CNAS.

O zi placuta!

Roman
Roman
1 An In trecut

Bună seara.
Sunt însărcinată și am decis sa iau tot concediul de maternitate {cele 126 zile} după nașterea bebelușului. Întrebarea mea este dacă soțul poate întra în concediu creștere copil înainte ca aceasta perioada de 126 zile sa se termine, sau va putea sa între în CCC abia după ce se vor sfârși cele 126 zile și eu ma voi întoarce la serviciu? Mulțumesc!

Prenume
Ioana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Roman

Buna ziua Ioana,

In CCC se poate intra abia dupa finalizarea concediului de maternitate.

Sarcina usoara va dorim!

Marin
Marin
1 An In trecut

Buna ziua,
Sarcina 7 saptamani, contract de munca incheiat cu acordul partilor din pacate anterior sarcinii dar cu data de 30 septembrie. De angajat la 16 saptamani sarcina nu cred ca sunt sanse.

Va rog sa imi confirmati (din cate inteleg eu) indemnizatia de concediu maternitate (pre si postnatal) nu se primeste fara contract activ/somaj, deci nu se elibereaza probabil de catre medic.

Cand pot depune dosarul pentru indemnizatie CCC (am stagiu 12 luni) ? Trebuie sa astept 42 zile dupa data nasterii copilului?

Ipotetic:
Daca ma angajez cu contract perioada determinata, dupa incetare contract, concediu de maternitate poate fi preluat si platit direct de casa de sanatate?

Va multumesc mult si felicitari pentru articol! Foarte util

Prenume
Adriana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Marin

Buna ziua Adriana,

Beneficiaza de concediu si indemnizatie de maternitate persoanele care indeplinesc conditiile stagiului de cotizare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical), cu exceptia concediului medical pentru risc maternal care se acorda si fara conditie de stagiu de cotizare.

Intrarea in CCC se poate face abia dupa finalizarea concediului de maternitate (postnatal) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

sau

incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente.

La ultima intrebare, din pacate, nu va putem oferi un raspuns si avem rugamintea sa solicitati raspunsul direct unui membru CNAS.

O zi placuta!

Marin
Marin
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Va multumesc mult pentru raspuns!

Ma puteti ajuta va rog cu inca o informatie: daca mamica are 6 luni zu zero venit la data nasterii copilului, dar anterior a lucrat peste 2 ani, baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil insumeaza 6 luni cu zero venit plus 6 luni cu venit ( retro de la data nasterii)? Sau ultimele 12 luni cu venit (omitand astfel cele 6 cu zero venit)?

Va multumesc din suflet si va doresc mult spor in toate!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Marin

Buna ziua,

Nu se iau in calcul cele 6 luni cu venit 0. Se iau in calcul ultimele 12 luni cu venit, daca acesta a fost realizat in ultimii 2 ani.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile!

Zi frumoasa!

Gherasim
Gherasim
1 An In trecut

Buna ziua. Sunt studenta la masterat, am un bebe de 1 an si 4 luni si urmeaza sa il nasc pe al doilea. Pe primul copil primesc indemnizatie deja de 8 luni, întrucât am frecventat cursurile la zi la facultate în cele 12 luni anterioare nașterii primului copil. Intrebarea mea este: voi primi indemnziatie pentru al doilea copil deoarece frecventez cursurile postuniversitare la zi? Daca da, suma indemnizatiei pentru cel de-al doilea copil va fi la fel ca pentru primul copil? Multumesc anticipat!

Prenume
Madalina
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Gherasim

Buna ziua Madalina,

In acest sens va recomandam sa studiati prevederile articolului 2 alin. (5) din OUG nr. 111/2010, pentru a vedea daca va incadrati la una dintre prevederile mentionate in ordonanta.

Cu privire la cuantumul indemnizatiei pentru al doilea copil, exista prevederi la articolul 9^1 din aceeasi ordonanta:

“In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului naste unul sau mai multi copii ori se afla intr-o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior, daca din calculul indemnizatiei conform art. 2 alin. (2) rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior”.

O zi placuta!

Petre
Petre
1 An In trecut

Buna ziua,

Sotia mea a inceput munca pe 03.02.2019 si vom avea un bebe, care a fost anuntat ca soseste in luna decembrie sau posibil inceput ianuarie (depinde cand doreste sa-si faca magia si sa apara).
Din calculele noastre nu o sa avem cele 12 luni de cotizare!
Ce putem face sa le completam ca sa ia indemnizatia si sa intre in CCC?
Ma gandeam sa-mi iau eu luna tatalui de CCC si sa se duca la munca incontinuare, apoi sa prea sotia dupa mine ca sa compleze zilele lipsa.
Se poate face acest lucru?
Multumesc!

Prenume
B
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Petre

Buna ziua,

Daca sotia dumneavoastra nu a realizat in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, timp de cel putin 12 luni, venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, atunci nu poate beneficia de indemnizatie de CCC.

Din 03.02.2019 pana la inceput de luna ianuarie 2020 ar fi aproximativ 11 luni, asta in situatia in care bebelusul nu decide sa soseasca mai repede, sfarsit de luna decembrie. Ar lipsi o luna de cotizare.

Chiar daca ati intra dumneavoastra in prima luna (luna tatalui), apoi sotia pana la sfarsitul CCC (pentru a se compensa luna lipsa), apreciem ca sotia dumneavoastra tot nu ar putea beneficia de indemnizatie de CCC, fiindca in legislatie se precizeaza “realizare de venituri de cel putin 12 luni in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului” – deci veniturile trebuie sa fie realizate inainte de nasterea copilului si nu dupa.

Va puteti consulta in acest sens si cu contabilul dumneavoastra, cu un jurist sau chiar cu membrii DASM – Directiei Sociale de Asistenta Medicala.

Sarcina usoara sotiei si numai bine!

Aurelian Florentin
Aurelian Florentin
1 An In trecut

Bună!am o întrebare pe care nu reușesc să mă lamuresc..în octombrie soția mea va naște am fost angajat la o firmă din brașov din data de 23 Martie 2017 cu contrac de muncă indeterminat i-ar pe data de 1 februarie 2019 mi-am dat demisia !întrebarea este pot beneficia de ccc chiar dacă la momentul nasterii copilului nu am un contract individual de munca activ?

Prenume
Negoescu
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut

Buna ziua Aurelian,

Veti putea beneficia de indemnizatie de CCC daca in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului ati realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Dupa calculele noastre, ar fi mai mult de 12 luni lucrate de dumneavoastra in ultimii 2 ani anteriori lunii in care spuneti ca sotia dumneavoastra va trebui sa nasca, astfel ca ati avea dreptul la indemnizatie CCC.

Speram ca aceste informatii sa va fie de folos.

O zi placuta si sarcina usoara sotiei!

Aurelian Florentin
Aurelian Florentin
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Vă mulțumesc mult pentru răspuns!

Banu
Banu
1 An In trecut

Bună ziua as dori și eu sa aflu ce acte îmi mai trebuiesc de la firma pentru indemnizatia copilului ca am dus la firma sa completeze acel formular de la prima luna pana la a 25 a luna. Mi la completat și după mai m sa spus de la primărie ca imi mai trebuie încă ceva

Prenume
Georgian
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Banu

Buna ziua Georgian,

Din pacate, nu va putem ajuta cu un raspuns in acest sens. Cei de la primarie trebuie sa va furnizeze aceste informatii.

Puteti sa cautati si online aceste informatii pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din localitatea in care aveti rezidenta, poate sunt publicate.

O zi placuta!

Gogoanta
Gogoanta
1 An In trecut

Buna ziua,

Am fost in concediu de crestere copil in perioada 5.01.2018-30.06.2019. Din cauza faptului ca politica companiei nu accepta ca sotii sa lucreze la firme concurente directe, va trebui sa plec.
Mai am 10 zile de concediu neefectuat din anul 2017, ma puteti ajuta cu bazala legala prin care mi se vor plati?

Prenume
Nicoleta
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Gogoanta

Buna ziua Nicoleta,

Art. 146 alin. (1);(2);(3) din Codul Muncii:
“(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca”.

O zi placuta!

Militaru
Militaru
1 An In trecut

Buna ziua,

In cazul in care termenul de nastere este la inceputul anului (sfarsitul lui ianuarie 2020), ce se intampla cu concediul de odihna? In cazul in care se intra in pre-natal, atunci acesta se pierde?

Prenume
Crina
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Militaru

Buna ziua,

Potrivit art. 145 alin. (4) din Codul Muncii, “La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata”.

Dreptul la zilele de concediu de odihna nu se va pierde (se vor reporta), aceste zile se vor putea lua ulterior revenirii angajatei.

O zi placuta!