Intrebari din Domeniu

Concediul medical

Concediu medical

Publicat in 12-04-2019 - Actualizat in 15-01-2021

In cadrul oricarei societati care are angajati se poate intampla ca din diferite motive salariatii sa se afle in incapacitate temporara de munca din cauza anumitor afectiuni sau situatii si pentru care medicul a emis un certificat medical de concediu (certificatul roz).

Baza legala care reglementeaza modul de acordare a concediilor medicale este OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

Un angajat poate beneficia de urmatoarele tipuri de concediu medical:

 • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii
 • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale
 • concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate
 • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav
 • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal

Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical (cu exceptia concediului de risc maternal care se acorda fara conditie de stagiu de cotizare).

Pe de alta parte, baza de calcul a indemnizatiilor de concediu medical a persoanelor angajate, se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

In functie de codul mentionat de medic pe certificatul medical se va stabili tipul de concediu medical si procentul din baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical.

Conform Ordinului nr. 1092/2020 exista urmatoarele coduri (acestea sunt mentionate si pe verso-ul certificatului roz):

01 Boala obisnuita … 75%
02* Accident in timpul deplasarii la/de la locul de munca … 100%/80%
03* Accident de munca … 100%/80%
04* Boala profesionala … 100%/80%
05 Boala infectocontagioasa din grupa A … 100%

51 Boala infectocontagioasa pentru care se instituie masura izolarii…100%
06 Urgenta medico-chirurgicala … 100%
07 Carantina … 100%
08 Sarcina si lauzie … 85%
09 Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la sapte ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani … 85%

91 Ingrijire copil bolnav cu afectiuni grave, in varsta de pana la 16 ani…85%
10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru … Fara a depasi 25% din baza de calcul
11 Trecerea temporara in alta munca … Fara a depasi 25% din baza de calcul
12 Tuberculoza … 100%
13 Boala cardiovasculara … 75%
14 Neoplazii, SIDA … 100%
15 Risc maternal … 75%

Pe langa acest cod de indemnizatie, pe certificatul medical, medicul va mentiona si codul de diagnostic, codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca, recuperarea capacitatii de munca, sarcina si lauzia sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav.

Pentru inscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM – 10) – Lista cu 999 coduri de boala, in caractere numerice.

In alta ordine de idei, exista doua tipuri de concedii medicale:

 • initiale
 • in continuare

Pe certificatul medical (certificatul roz), medicul va bifa una dintre cele doua situatii mentionate mai sus.

Concediile medicale „in continuare” se acorda pentru aceeasi afectiune pentru care a fost intocmit certificatul medical „initial” (fara intrerupere intre ele) iar baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical „initial” se va mentine si pentru concediile medicale „in continuare”.

Data acordarii pentru certificatul medical „in continuare”, nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatului de concediu medical acordat anterior „certificatul initial” pentru aceeasi afectiune. Baza de calcul (venituri si zile baza de calcul) pentru concediile medicale tip Continuare se preia de pe concediul medical Initial.

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, in urmatoarele cazuri:

 • in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate)
 • pentru perioada de internare in spital
 • pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de catre medicul ortoped/chirurg
 • situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile
 • in caz de carantina
 • pentru pacientii cu afecțiuni oncologice
 • in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, potrivit legii

Prin excepție, certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, oin cazul urgentelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgenta. În aceste situatii, certificatele de concediu medical se elibereaza de către medicul de familie în baza recomandarii emise de catre medicul care a asistat urgenta.

Cine suporta indemnizatia de concediu medical?

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

 1. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca, cu excepția indemnizatiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituita măsura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020;
 2. din bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate, începand cu:
  • ziua urmatoare celor suportate de angajator, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia
  • prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul :persoanelor asigurate care realizeaza in Romania venituri din salarii, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte sau beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii sau persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus, pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Exceptii:

Sunt suportate integral din bugetul FNUASS urmatoarele indemnizatii:

 • indemnizatie pentru reducerea timpului de munca
 • indemnizatia pentru carantina sau izolare
 • indemnizatia de maternitate
 • concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani precum si indemnizatia pentru ingrijirea copilului în vârstă de până la 16 ani, cu afecțiuni grave
 • concediul si indemnizatia de risc maternal

Exemplu de calcul a indemnizatiei de concediu medical:

Presupunem ca angajatul X a prezentat angajatorului un certificat medical cu codul de indemnizatie 01 „Boala obisnuita” (75%) pentru perioada 21.09.2020 – 25.09.2020 (5 zile – concediu medical).

Avem un istoric pe ultimele 6 luni a veniturilor brute inregistrate de angajat, dupa cum urmeaza:

An Luna Zile lucratoare Venit brut
2020 3 22           2,230
2020 4 20           2,230
2020 5 20           2,230
2020 6 20           2,230
2020 7 23           2,230
2020 8 21           2,230
 • Baza de calcul indemnizatie: 2.230* 6 = 13.380 lei
 • Zile baza de calcul: 22+20+20+20+23+21 = 126 zile
 • Media zilnica: 13.380 lei / 126 = 106,19 lei
 • Total zile lucratoare si indemnizatii CM: 5 zile
 • Datorita faptului ca angajatul a avut doar 5 zile de concediu medical, indemnizatia o va suporta doar societatea angajatoare astfel:
 • Zile si indemnizatii suportate de firma: (5 zile * 106,19) * 75% = 398,21 lei
 • Zile si indemnizatii suportate de FNUASS: 0 zile.

Atentie! Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

Cum se impoziteaza concediile medicale?

Concediile medicale sunt impozitate dupa cum urmeaza:

 • CAS (25%) –se datoreaza CAS atat la sumele suportate din fondul de salarii cat si la sumele suportate din FNUASS. Potrivit art. 136 litera c) Codul Fiscal, datoreaza CAS PF si PJ care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atat pe perioada in care PF care realizeaza venituri din salarii ori asimilate salariilor desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 
 • CASS (10%) – indemnizatiile sociale de sanatate sunt scutite de CASS. Potrivit art. 154 alin. (1) litera i) din Codul Fiscal, sunt exceptate de la plata CASS persoanele fizice care se afla în concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, precum si cele care se afla in concedii medicale acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
 • Impozit (10%) – nu se suporta impozit pentru certificatele medicale care au unul dintre codurile: 08, 09; 15, 91, insa pentru restul codurilor se suporta.
 • CAM (2.25%) – potrivit art. 220^5 din Codul Fiscal, CAM nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Astfel ca, angajatorul va calcula si plati CAM doar pentru primele 5 zile de indemnizatie de concediu medical (indemnizatia care trebuie suportata de societate).

In SmartBill Conta, modulul de concedii medicale este complex. Trebuie sa introduci doar datele de pe certificatul medical si toate calculele se fac automat. Poti scoate toate rapoartele necesare depunerii certificatelor la Casa de Sanatate dintr-un simplu click.

Delia Mircea
Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala . In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.
Articole similare
Intrebari din Domeniu

Repausul zilnic, saptamanal si concediul de odihna. Influenta somajului tehnic asupra concediului de odihna anual

Intrebari din Domeniu

Ce se intampla cu concediul efectuat in plus sau neefectuat daca inceteaza contractul de munca?

#decrizaIntrebari din Domeniu

Concediul de odihna al angajatilor – obligatii si costuri pentru angajatori

Conta

Nou in Conta Plus: Administrare Contracte

5 1 vote
Article Rating
247 Comments
Cele mai vechi
Cele mai noi Cel mai votat
Inline Feedbacks
View all comments
Bădescu
Bădescu
1 An In trecut

Sunt in concediu medical cod 14 fiind operata de cancer din 2017 decembrie până în prezent. Pot cere indemnizația concediu odihna pe an 2018? Sau al primesc când îmi dau demisia sau pensionez boala? Am înțeles că este un drept al salariatului ce nu poate fi anulat. Cum pot face cerere sa primesc indemnizația concediu odihna pe an 2018? Din auzite angajatorul trebuia să-mi plătească concediu odihna pe 2018 până în luna februarie acestui an. Cui mă pot adresa ?

Prenume
Monica
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Bădescu

Buna ziua,

Multumim pentru intrebarea adresata.

Potrivit art. 145 alin. (4), (5), (6) din Codul Muncii:

(4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

(5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

Pe de alta parte, plata in bani a concediului de odihna neefectuat se poate efectua doar la incetarea contractului individual de munca (art. 146 alin. (3) din Codul Muncii – compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca).

Astfel, daca dumneavoastra sunteti in continuare in concediu medical, atunci angajatorul va poate acorda acele zile libere cumulate de-a lungul timpului (la solicitarea dumneavoastra) si neefectuate abia dupa ce vi se termina concediul medical, sau va poate plati acele zile de concediu de odihna neefectuate doar la incetarea contractului individual de munca.

Va dorim multa sanatate!

O zi placuta!

sharaqa73
sharaqa73
1 An In trecut

Buna ziua! Am rugamintea sa ma indrumati in urmatoarea situatie: un angajat demisioneaza in anul 2018, luna mai. In acelasi an 2018, luna decembrie este diagnosticat cu neoplasm si urmeaza tratament specific. Are dreptul la indemnizatie de concediu de boala? Daca in anul 2019 se angajeaza din nou, pentru ,sa spunem, 2 luni, apoi demisioneaza -concediile medicale mai pot fi emise si platite de casa de asigurari?Multumesc!

Prenume
Sharaqa
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  sharaqa73

Buna ziua,

Conform legislatiei in vigoare, pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Trebuie sa verificati daca persoana respectiva are stagiul de cotizare mai sus mentionat.

Fiindca este o speta destul de complexa, pentru a putea formula un raspuns concret ar trebui sa ne furnizati mult mai multe informatii suplimentare, de aceea va recomandam sa studiati in acest sens Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si sa va consultati si cu o persoana de la CNAS.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

George
George
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Pentru cod 14 – neoplazii, nu e nevoie de stagiu de cotizate de 6 luni.

“O alta conditie pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
Ca si exceptie, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Fara conditie de stagiu de asigurare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.“

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  George

Buna ziua,

Asa este, exista si exceptii de la regula generala mentionata de noi in articol, insa scopul articolului este acela de a puncta cazurile cele mai frecvente, generale cu care ne putem intalni, toate detaliile cu privire la concediile medicale le puteti regasi in OUG nr. 158/2005.

Pentru neoplazii, asiguratii pot beneficia de indemnizatie si fara conditiile de stagiu de cotizare asa cum reiese din art. 9 din OUG nr. 158/2005 – “Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotarare a Guvernului.”

Zi frumoasa!

Diana
Diana
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua!
Am si eu un caz in care un angajat are CM cu cod 14 chiar in luna in care s-a angajat (fara stagiu de cotizare in cele 6 luni anterioare CM-ului). In acest caz cum calculez concediul medical? Se poate considera salariul de incadrare raportat la numarul de zile lucratoare din luna in care are CM pentru a obtine media zilnica?
Multumesc!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Diana

Buna ziua Diana,

Concediul cu cod 14 nu necesita stagiu de cotizare. Cuantumul indemnizatiei este de 100%. Pentru aceasta situatie nu este prevazuta o baza de calcul in OUG 158/2005. Conform ordonantei, aveti dreptul la concediu medical si noi consideram ca se va lua in calcul salariul de incadrare, dar este bine sa verificati acest lucru la Casa de sanatate.

Zi frumoasa!

hirlavu
hirlavu
1 An In trecut

buna ziua. daca am avut intrerupere o luna de zile in ultimul an (luna martie a.c.) mai pot beneficia de CM platit? va multumesc.

Prenume
valentin
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  hirlavu

Buna ziua Valentin,

Da, puteti beneficia de concediu medical. Important este sa fie respectat stagiul minim de cotizare de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Sa aveti o zi frumoasa!

Valentin
Valentin
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Multumesc

Ana
Ana
1 An In trecut

Bună ziua, tocmai am iesit din spital după o intervenție chirurgicală (0peratie)…La externare am primit concediul medical dar are trecut pe el cod 01 in loc de 06 …se mai poate face ceva in acest caz ?

Prenume
Lazar
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ana

Buna ziua,

Persoanele abilitate sa emita astfel de certificate sunt medicii (medicul de familie sau medicul curant din ambulatoriu), CAS sau spital.

Va sfatuim astfel sa discutati cu medicul care v-a completat codul gresit pe certificatul medical, deoarece el va va spune daca se poate corecta/anula acel certificat si daca se poate elibera un altul.

Speram ca raspunsul nostru sa va fie de folos si va dorim insanatosire grabnica!

Adriana
Adriana
1 An In trecut

Buna ziua,
Ar trebui sa ma operez peste cateva zile. As vrea sa stiu daca pot sa imi iau concediu medical, avand in vedere ca la locul actual de munca am inceput pe 07.05.2019. Dar am cele 6 luni cotizate in ultimul an .
p.s. auzisem ca trebuie sa lucrezi minim 1 luna la ultimul loc de munca.
Multumesc!

Prenume
Elena
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Adriana

Buna ziua,

Daca aveti stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, atunci aveti dreptul la indemnizatie pentru concediu medical.

Trebuie sa aduceti angajatorului actual o adeverinta de la angajatorul anterior cu veniturile brute realizate la acesta pentru ultimele 6 luni de lucru, astfel incat angajatorul actual sa va poata calcula indemnizatia de concediu medical la care aveti dreptul.

Speram ca raspunsul nostru sa va fie de folos si va dorim multa sanatate si recuperare rapida!

Zi frumoasa!

Diaconescu
Diaconescu
1 An In trecut

Bună ziua! Baza de calcul pentru codul 08 este de 85% din salariul brut din ultimele 6 luni? Iar după indemnizația de creștere a copilului este de 85% din veniturile nete din ultimele 12 luni timp de 2 ani sau tot 85% din salarii brute din ultimele 12 lunii?

Prenume
Tincuta
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Diaconescu

Buna ziua Tincuta,

Indemnizația de maternitate conform cod 08 se determina ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale de sanatate, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Cuantumul indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.. Va recomandam sa cititi OUG 111/2010: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124331

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Maria Alexandra Pop
Maria Alexandra Pop
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua, puteti daca va rog sa imi explicati si mie: adica concret, intr-o luna normala o sa iau mai multi banuti daca sunt in concediu medical (cod 08) decat as lua daca nu sunt in in concediu medical? Ma refer la cat imi raman mie in mana, evident.
De ex, eu am dreptul de a intra in concediu medical de la data de 15.06.2019 dar fizic sunt inca mai mult decat capabila de lucru. Imi este greu sa decid daca este mai rentabil sa iau concediul medical, sau sa mai merg la servici;
asta in conditiile in care salariul meu a fost acelasi in ultimele 6 luni(nu stiu daca acest aspect conteaza). Eu am si bonuri de masa.
Ideea e ca pana la nastere sa am venituri nete cat mai mari, ca mai apoi si indemnizatia aferenta sa fie cat mai mare. De asta ma intreb in ce situatie am un net mai mare: in concediu medical, sau fara?
Va multumesc tare mult!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut

Buna ziua,

Pentru concediul de maternitate (prenatal si postnatal) se va suporta doar contributia CAS de 25% (CASS si impozit nu se suporta), de aceea este normal ca in perioada concediului de maternitate dumneavoastra sa incasati un salariu net mai mare, fiindca din venitul dumneavoastra brut se va scadea doar valoarea aferenta CAS de 25%.

Pe de alta parte, nu trebuie sa uitam faptul ca pentru perioada in care veti fi in concediu de sarcina si lauzie, indemnizatia va fi de 85% din venit, insa dupa calculele noastre chiar si asa tot veti incasa mai mult daca sunteti in concediu de maternitate (ulterior veniturile nete va vor ajuta la o indemnizatie CIC mai mare, asa cum mentionati).

Sa nu uitati faptul ca trebuie sa va incadrati in cele 63 de zile de concediu prenatal si 63 de zile de concediu postnatal cu respectarea in mod obligatoriu a celor 42 de zile de concediu postnatal (dupa nastere). Daca nu aveti cele 42 de zile obligatorii de concediu postnatal nu veti putea intra ulterior in CIC.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Maria Alexandra Pop
Maria Alexandra Pop
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua,

Foarte mult m-ati ajutat, va multumesc tare mult!

O zi placuta va doresc si eu!

Alina
Alina
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua, ma puteti ajuta si pe mine cu o stituatie, va rog? Sunt insarcinata in 5 luni si as vrea sa ma angajez la o firma si sa imi platesc singura contribuțiile. Dar nu stiu daca in concediu pre si post natal imi voi recupera banii de la stat

Alina
Alina
1 An In trecut
Reply to  Alina

Menționez faptul ca sunt angajata la un alt loc de munca si am stagiu de cotizare mai mult de 12 luni. Dar as vrea sa ma mai angajez si in alta parte, sa imi platesc singura cateva luni, in speranta ca, pe perioada de 126 de zile voi plati doar 25%, iar restul ii voi primi de la casa de sănătate. Dar nu stiu daca se poate asta, in conditiile in care nu as apuca sa lucrez aici mai mult de 3 luni

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alina

Buna ziua,

Vedeti raspunsul la intrebarea precedenta pe care ne-ati adresat-o.

Multumim ca ne urmariti si numai bine!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alina

Buna ziua,

Firma la care vreti sa va angajati va avea obligatia de a plati contributiile catre bugetul de stat prin retinere la sursa (chiar daca acestea stau in sarcina dumneavoastra).

Pe perioada in care veti fi in concediu de maternitate, in baza certificatului medical emis de medic si prezentat angajatorului, firma va va plati indemnizatia aferenta acelor zile urmand ca mai apoi societatea angajatoare sa depuna la FNUASS un dosar de recuperare a acelor sume de bani.

Practic dumneavoastra, in calitate de angajat, veti fi platita (indemnizatie de maternitate calculata) pe perioada concediului de maternitate de firma la care sunteti angajata (procesul de recuperare a indemnizatiei va sta in sarcina angajatorului).

Sarcina usoara va dorim!

Alina
Alina
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua, va multumesc frumos pentru răspuns! As mai avea nevoie sa intreb ceva. Ma ajuta mai mult la indemnizatie daca al doilea contract este tot cu 8 ore sau daca oun 4 ore e acelasi lucru. Si atunci cand se calculeaza plata concediului pre si post natal, in lunile in care nu am cotizat in acea firma, se pune 0? Ca stiu ca se calculeaza 85% din media veniturilor pe ultimele 6 luni.

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alina

Buna ziua Alina,

Ne bucuram ca ne-ati oferit detalii suplimentare, fiindca in cazul dumneavoastra, conform art. 33 citat in raspunsul anterior, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Asadar, la primul loc de munca aveti stagiul, dar nu si la cel de-al doilea, deci chiar daca va angajati, nu veti beneficia de indemnizatia de concediu medical (prenatal si postnatal). Puteti solicita un raspuns si din partea Casei de sanatate de care apartineti.

Zi frumoasa!

Alina
Alina
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Mulțumesc frumos pentru raspuns. As mai avea o întrebare, in situatia in care demisionez la firma pa care am stagiu de cotizare mai mare de 6 luni, si voi ramane doar la firma la care am doar 3 luni, voi putea beneficia de plata concediului prenatal? Se va ua in considerar stagiul de cotizare de la firma cealalta?

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alina

Buna ziua Alina,

In aceasta situatie consideram ca veti putea beneficia de plata concediului medical. Veti avea 3 luni lucrate la ultimul angajator si 3 luni la primul angajator. Cel de-al doilea angajator va avea nevoie de istoricul bazei de calcul de la primul angajator pentru a va putea calcula corect indemnizatia.

Zi frumoasa!

Alina
Alina
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna seara, as mai avea o nelamurire. In cazul in care as renunta la primul job de 8 ore si as ramane doar cu cel de 4 ore la care lucrez de 2 luni. Mi se va plati concediul medical? Ma afecteaza ca este un job cu timp partial?

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Alina

Buna ziua,

Nu va afecteaza faptul ca aveti un job cu timp partial la acordarea concediului medical.

Zi frumoasa!

Bogdan
Bogdan
1 An In trecut
Reply to  Diaconescu

Buna ziua vreau sa intreb si eu ceva.am suferit un avc in 2018 si am stat in cm 180 zile.am început munca si in luna august 2019 Am fost cu o intervenție la măsea si stomatologie mi a acordat 5 zile de cm la urgență.si acum de la servici mi au spus ca trebuie semnat si de medicul expet

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Bogdan

Buna ziua,

Ne pare rau de toate aceste probleme.

Va redam prevederile legale: potrivit art. 13 al OUG 158/2005, durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Zi linistita va dorim si numai bine!

FIEREA
FIEREA
1 An In trecut

Buna ziua ! Daca am avut medical in aceasta luna pana pe 22 si pe 23 merg la munca , mai incasez avansul pe 25 ? Va multumesc anticipat !

Prenume
GABI
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  FIEREA

Buna ziua Gabi,

Ar trebui sa incasati avansul la fel ca orice angajat care a fost la munca full time.

Zi frumoasa!

NECULAE
NECULAE
1 An In trecut

Buna ziua, am avut concediu medical de boala obisnuita, dupa care am intrat in concediu medical de ingrijire copil bolnav. Intrebare: cat concediu medical imi pot lua eu in 12 luni si cat pentru copil bolnav? Se cumuleaza concediile?

Prenume
VALENTINA
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  NECULAE

Buna ziua Valentina,

Conform art. 13 alin. (1) din OUG nr. 158/2005 – “durata concediului medical, respectiv durata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire”.

In ceea ce priveste concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav, potrivit art. 29 alin. (1) din OUG nr. 158/2005 – “durata concediului medical, respectiv durata indemnizatiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul specialist, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale”.

Pe de alta parte, potrivit art. 35 alin. (1) din OUG nr. 158/2005 – “pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12.”

O zi placuta!

Ana
Ana
1 An In trecut

Buna ziua, am si eu o nelamurire, daca ma puteti ajuta! Daca un angajat a avut concediu medical in martie cod 01 – 4 zile suportate doar de societate, iar acum in mai are iar concediu medical cod 14 – 19 zile cum aflu baza de calcul? Iau unltimele 6 luni sau ultimele 12 luni? Daca in martie au fost cele 4 zile de concediu se scad din 21 zile lucratoare cele 4 de concediu? In concluzie zilele in care este in concediu medical se scad din stagiu de cotizare? Multumesc mult!

Prenume
Ana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ana

Buna ziua Ana,

Trebuie sa faceti media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza CAM.

Potrivit art. 8 alin. (1) – (4) din OUG nr. 158/2005:
“(1) Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor:
• pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat;
• pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
• pentru care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul; a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.
(4) Perioadele prevazute la alin. (2) si (3) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”

Din cele mentionate mai sus, rezulta faptul ca zilele in care asiguratul a beneficiat de concediu medical se asimileaza stagiului de cotizare, cele 4 zile nu se vor scadea din cele 21 de zile lucratoare.

O zi placuta!

Ana
Ana
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Multumesc tare mult pentru raspuns! O zi frumoasa!

FLOREA
FLOREA
1 An In trecut

Buna ziua,
Am un concediu medical cu cod de indemnizatie 06 dat de spital pe o perioada de 3 saptamani,trebuie sa mi se elibereze neaparat un concediu cu cod 01 in continuare sau pot veni la serviciu?

Prenume
GABRIELA
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  FLOREA

Buna ziua Gabriela,

Nu exista obligatia de a trece in concediu cu cod 01. Puteti reveni la munca daca starea sanatatii va permite.

Zi frumoasa!

Irimia
Irimia
1 An In trecut

Buna seara, am fost operata de tiroida, o hipertiroidie chinuitoare de 12 ani cu tratament medicamentos si intravenos. Surpriza a venit dupa 9 zile de spitalizare sa constat pe concediul medical codul de 01 boala obisnuita si se plateste cu 75%. Cum e posibil asa ceva, nu este o boala obisnuita si o operatie usoara. Imi puteti explica cum se poate asa ceva? Stiam ca interventile chirurgicale se platesc 100%. Am nevoie de o lamurire ca nu inteleg cum o extirpare totala a tiroidei este echivalenta cu scoaterea unei unghii. Multumesc frumos.

Prenume
Nicoleta
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Irimia

Buna ziua Nicoleta,

Codul de concediu medical este cel de pe verso-ul documentului concediu medical. Doar urgentele medico-chirurgicale se platesc 100%. Nu ne dam seama din cele mentionate de dumneavoastra daca a fost urgenta sau nu. Redam mai jos codurile:

01 Boala obişnuita … 75%
02* Accident in timpul deplasarii la/de la locul de muncă … 100%/80%
03* Accident de munca … 100%/80%
04* Boala profesionala … 100%/80%
05 Boala infectocontagioasa din grupa A … 100%
06 Urgenta medico-chirurgicala … 100%
07 Carantina … 75%
08 Sarcina si lauzie … 85%
09 Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la sapte ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani … 85%
10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru … Fara a depasi 25% din baza de calcul
11 Trecerea temporara in alta munca … Fara a depasi 25% din baza de calcul
12 Tuberculoza … 100%
13 Boala cardiovasculara … 75%
14 Neoplazii, SIDA … 100%
15 Risc maternal … 75%

Ne pare rau ca aveti si astfel de probleme si speram sa se rezolve cat mai rapid! Insanatosire grabnica!

Zi linistita!

Rusovici
Rusovici
1 An In trecut

Buna seara,
Am avut concediu medical 90 zile, cu internare, cod 01, cod boala 485, dupa care la comisia de expertiza cod boala a ramas 485, cod indemnizatie 13, schimbare de cod si acordarea a 365 zile de concediu medical., continuu fara nicio intrerupere.
Plecand de la baza de calcul pe ultimele 6 luni lucrate efectiv, societatea nu are program pentru astfel de cazuri, astfel incat indemnizatia de concediu medical s-a diminuat luna de luna astfel ca la un moment dat voi ramane fara venit.
Eu am inteles perfect baza de calcul este pe ultimele 6 luni lucrate efectiv, dar nu am gasit intelegere la societate, programul lund automat ultimele 6 luni, nu este adaptat confort legii 158 si normele de aplicare art.37, alin.1 si 2.
Rog sa ma ajutati cu un consultant pe concedii medicale, pana nu raman fara venit. Tel. 0744569179, Rusovici Mihai, e-mail : rusovicimihai@gmail.com.
Multumesc.

Prenume
Mihai
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Rusovici

Buna ziua Mihai,

Va recomandam sa rediscutati problema la firma la care sunteti angajat si sa aduceti argumentele legale pe care le-ati mentionat si in comentariul dumneavoastra. Puteti sa discutati acest aspect si la ITM din raza teritoriala. De asemenea, puteti lua legatura si cu o firma de contabilitate din raza dumneavoastra; din pacate, nu avem o lista de colaboratori in teritoriu pe baza careia sa facem recomandari.

Ne pare rau ca nu va putem ajuta cu mai multe informatii si va dorim mult succes!

Zi linistita sa aveti!

Betisor
Betisor
1 An In trecut

Buna ziua,
Va rog sa ma lamuriti si pe mine intr-o problema. O salariata fara stagiu de cotizare 6 luni in ultimile 12 luni lucrate, are un concediu medical initial cod 06 (5 zile) si un alt concediu medical in continuare cod 01 (9 zile).
Societatea este obligata sa plateasca cel de-al 2 concediu medical cod 01 (acesta fiind fara stagiu de cotizare) ? In cazul in care angajatorul este obligat sa il plateasca, acesta poate sa isi recupereze banii de la casa de sanatate?

Multumim!

Prenume
Daniela
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Betisor

Buna ziua Daniela,

Pentru ca un salariat sa primeasca concediu medical, trebuie sa fi fost asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate cel putin 6 luni (intr-o perioada de 12 luni anterioare lunii acordarii concediului medical). In cazul in care nu exista acest stagiu de cotizare, concediul medical nu poate fi acordat si calculat.

Zi frumoasa!

Pandrea
Pandrea
1 An In trecut

Buna ziua ,
Am o salariata care s-a intors din Concediu de crestere copil in luna februarie . In luna aprilie s-a imbolnavit si si-a luat concediu medical – cod de indemnizatie 01 . Am copie dupa decizia de indemnizatie de crestere copil , Intrebarea mea este in baza de calcul a CM -ului introduc indemnizatia de crestere copil, iar la stagiu de cotizare trec zilele lucratoare aferente lunii respective ?
Multumesc .

Prenume
Iuliana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Pandrea

Buna ziua Iuliana,

Art. 8 alin. (2) din OUG 158/2005 arata ca „(2) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:…d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Asadar, perioada in care a fost in CIC face parte din stagiul de cotizare.

Mai departe, art. 10 arata ca ” In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1)-(3), se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau în considerare sunt:….. c) indemnizatiile de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d).”

Asadar, venitul luat in calcul este indemnizatia CIC. Acesta se raporteaza la numarul de zile lucratoare din fiecare luna.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Pandrea
Pandrea
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Multumesc frumos . Foarte utile informatiile . O zi buna .

Nisipasiu
Nisipasiu
1 An In trecut

Lucrez cu carte de munca la doi angajatori, la unul de 2 ani jumatate si la celalalt de 6 luni fara 5 zile. in ianuarie am intrat in concediu medical de maternitate, concediu pe care l-am depus la ambii angajatori, insa celui cu durata mai mica de angajare i s-a respins plata din partea Casei de Asigurari pe motivul neintocmirii stagiului de cotizare de 6 luni in ultimele 12. Mentionez ca anterior am cerut informatii la CAS si mi s-a spus ca fara nici o problema mi se cumuleaza la stagiu inca 5 zile,de la angajatorul principal, fiind nevoie sa aduc o adeverinta doveditoare in acest sens, lucru pe care l-am si facut. Ce stiti despre aceasta speta? Va multumesc anticipat!

Prenume
Loredana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Nisipasiu

Buna ziua Loredana,

Din moment ce pentru cele 5 zile lipsa din stagiul de cotizare la cel de-al doilea angajator ati prezentat adeverinta de venit de la celalalt angajator, CNAS ar fi trebuit sa va plateasca acele sume si sa nu va respinga plata.

Va recomandam sa discutati din nou cu cei de la CNAS si sa clarificati aceasta problema, eventual sa apelati si la un jurist.

O zi placuta!

Bogdan
Bogdan
1 An In trecut

Buna ziua!
Ma puteti ajuta cu o situatie? Tatal meu a fost diagnosticat cu cancer hepatic grad II/III, in ce tip de concediu medical se incadreaza si pe cat timp se acorda concediu medical? Cum pot afla cum se va calcula salarul pe perioada concediului? Am inteles ca nu se mai impoziteaza pe aceasta perioda, este adevarat? Multumesc mult.

Prenume
Andreea-Maria
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Bogdan

Buna ziua Andreea-Maria,

Ne pare tare rau sa auzim asta! OUG 158/2005 prevede ca durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii.

Codul de diagnostic este 14.

Ii dorim tatalui dumneavoastra multa sanatate si sa fie totul bine!

Zi linistita!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut

Buna ziua,

Concediul medical se acorda de catre doctor in functie de afectiunea de care suferiti. Doar medicul este in masura sa va raspunda la aceasta intrebare, deoarece doar medicul care a semnat concediul medical stie daca suferiti de o boala contagioasa sau nu, daca este recomandata odihna la pat sau nu etc. Va recomandam sa va consultam cu acesta.

Zi frumoasa si insanatosire grabnica!

Radu
Radu
1 An In trecut

Bună ziua,
Sunt bolnava de cancer, îmi spuneți va rog pentru salariul brut de 2080 ron ce ce salariu ar trebui sa primesc,cum s-a mutat contribuțiile de la angajator la angajat ar trebui sa iau mai mult. Va mulțumesc

Prenume
Anca
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Radu

Buna ziua Anca,

Ne pare foarte rau sa aflam acest lucru.

Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Pentru a putea calcula salariul net pe care o sa il incasati in perioada in care sunteti in concediu medical, avem nevoie de veniturile dumneavoastra brute inregistrate pe ultimele 6 luni si de codul de indemnizatie de pe certificatul medical emis de medic.

Pe de alta parte, pentru calculul indemnizatiei de concediu medical va puteti ajuta si de calculatorul de la urmatorul link: https://www.calculatoare-salarizare.ro/concediu-medical.php

Multa sanatate va dorim!

Radu
Radu
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Bună seara mă interesează pentru minimul pe economie.
Sporurile sunt valabile în concediu medical (spor de noapte ).
Cod de indemnizație 14.
Va mulțumesc.
.

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Radu

Buna ziua Radu,

Sporurile la salariu intra in baza de calcul a concediilor medicale.

Vom face urmatoarea simulare: presupunem ca de la 01.06.2019 pana pe 30.06.2019 aveti concediu medical, cod 14 (se plateste 100%), iar veniturile brute pe ultimele 6 luni au fost 2.080 lei/luna (minim pe economie).

In acest caz:
– baza de calcul a indemnizatiei este de 12.480 lei;
– zile baza de calcul 122;
– media zilnica 102,30 lei.

In acest caz, indemnizatia de concediu medical pentru luna iunie va fi de: total zile lucratoare 19 zile * 102,30 lei = 1.944 lei.

Din 1.944 lei vi se vor retine CAS (25%) si impozit (10%) si veti incasa un net de 1.363 lei.

Calculele de mai sus sunt pur orientative, trebuie luate in calcul toate informatiile si istoricul calitatii dumneavoastre de asigurat, insa mai multe aspecte puteti discuta cu angajatorul dumneavoastra.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Radu
Radu
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Mulțumesc mult!

Radu
Radu
1 An In trecut
Reply to  Radu

Bună ziua, dar cum contribuția cass nu se mai retine dat fiind faptul că s-a mutat contribuțiile de la angajator la angajat nu trebuie sa -mi revină mie.
Va mulțumesc

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Radu

Buna ziua,

Asa este, contributia CASS nu se suporta in cazul in care este vorba de concediu medical. Practic, salariul dumneavoastra net va fi putin mai mare pentru acea perioada in care aveti concediu medical.

O zi placuta!

Ionela
Ionela
1 An In trecut

Buna ziua,
Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns.
Am avut concediu medical 09.05-24.05 cod 01 (602), iar din 27 .05 nu mai lucrez. Pot lua banii pe CM, daca am fost angajată la jumătatea lunii decembrie 2018? Luând în considerare ca luna mai ar fi a 6 luna de cotizație . Precizez ca ultimul contract de munca l-am avut în 2017 și nu am cotizat deoarece sunt la facultate si am asigurare .
Multumesc pentru raspuns

Prenume
Postivan
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ionela

Buna ziua,

Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Spuneti ca sunteti angajata de la jumatatea lunii decembrie 2018, asta ar insemna data de 15.12.2018?
Din data de 15.12.2018 pana in data de 08.05.2019 ar fi aproximativ 4 luni si 23 zile de stagiu de cotizare, sub minimul prevazut de lege.

Pentru a completa stagiul de cotizare cu numarul de zile lipsa ar fi trebuit sa aduceti de la fostul angajator o adeverinta cu veniturile brute realizate, insa daca spuneti ca acel contract a incetat undeva in anul 2017, atunci nu mai este relevant.

O zi placuta!

Claudia
Claudia
1 An In trecut

Buna ziua,
Am nevoie de o lamurire din partea dvs. Sunt angajata recent intr-o societate( asta inseamna ca nu am stagiu minim de cotizare) si am avut CM pentru 4 zile cu codul 06. Dupa cateva studii privind indemnizatiile si concediile medicale am gasit ca pentru acest cod-06, nu este necesar stagiul minim de cotizare. Intrebarea mea este cum se calculeaza concediul medical in aceasta speta?

Prenume
Almajanu
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Claudia

Buna ziua,

Potrivit art. 9 din OUG nr. 158/2005 – “Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Codul 06 de care dumneavoastra mentionati se refera la urgentele medico-chirurgicale, pentru care nu este obligatoriu stagiul minim de cotizare, asa cum mentionati si dumneavoastra. Trebuie sa verificati lista urgentelor medico-chirurgicale pusa la dispozitie de CNAS la urmatorul link:

https://www.cnas.ro/cascluj//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anunturi_Medici/CODURI_URGENTE_HOT%C4%82RARE_nr.1186-2000.pdf

In ceea ce priveste modul de calcul al concediului medical pentru situatia descrisa, la art. 10 alin. (6) se mentioneaza faptul ca “in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate.”

Zi usoara!

Nae
Nae
1 An In trecut

Buna ziua…sunt însărcinată in 30 de saptamâni si 3 zile si as vrea sa intru in prenatal,credeți ca se poate.eu pana acum am mai avut 23 de zile de medical cu codul 751.are vreo legătura cu prenatalul?

Prenume
Mariana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Nae

Buna ziua Mariana,

O femeie insarcinata are dreptul la o perioada de concediu medical platit de 126 de zile. Acestea includ 63 de zile inainte de nasterea preconizata (concediu prenatal) si 63 de zile dupa nastere (concediu postnatal), conform OUG nr. 158/2005.
Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

Astfel, femeia gravida poate beneficia de 63 de zile de concediu medical prenatal inainte de data previzibila a nasterii, dar nu mai devreme de a 84-a zi anterioara acestei date.

Trebuie sa va calculati aproximativ cate zile ar mai fi pana la data probabila de nastere, astfel incat sa va incadrati in cele mentionate mai sus. In mod normal, dupa ce ati implinit 32 de saptamani puteti solicita medicului concediu prenatal.

Celalalt concediu medical pe care l-ati avut nu va impacta concediul de maternitate.

Speram ca aceste informatii sa va fie de folos.

Multa sanatate!

Mirabela
Mirabela
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua sunt insarcinata si sunt in risc maternal . Sunt internata i ar externarea o sa fie dupa 10 iunie problema este ca nu am mai putut lua riscul maternal fiind internata dar daca imi da concediu medical din spital si se suprapine cu riscu maternal pe luna mai ce fel de probleme o sa fie? Eu sunt internata din 21 mai.

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Mirabela

Buna ziua Mirabela,

Din pacate nu va putem oferi un raspuns concret cu privire la speta dumneavoastra, consideram ca ar fi bine sa va consultati cu medicul care va acorda concediul medical in legatura cu acest aspect.

Va recomandam insa sa studiati prevederile cu privire la concediul de risc maternal din OUG nr. 158/2005 (Capitolul VI).

Va dorim multa sanatate!

Zi frumoasa!

Ciobanu
Ciobanu
1 An In trecut

Bună ziua,
Dacă am lucrat ziua respectivă și seara m-am internat în spital cum sunt plătit, ținând cont că certificatul medical este emis cu aceași dată.
Mulțumesc.

Prenume
Claudiu Manuel
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ciobanu

Buna ziua,

Avand in vedere ca in ziua respectiva ati lucrat in cadrul firmei, apreciem ca ar fi trebuit sa primiti concediul medical incepand cu ziua urmatoare. Puteti sa solicitati medicului sa modifice data de incepere, cu ziua urmatoare. Daca acest lucru nu este posibil, angajatorul poate reflecta concediul doar din ziua urmatoare. In caz contrar, vor fi afectate veniturile dumneavoastra pe ziua respectiva, in functie de codul de boala. De exemplu, procentul standard este de 75%.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

vasi
vasi
1 An In trecut

Buna ziua, am un angajat care este de aproape 2 luni in concediul medical, la un moment dat nu sa prezentat la servici afland ca a mers la spital ca ia fost rau, nu am primit nici un document care sa ateste aceste lucruri numai dupa aproximativ 25-30 de zile, eu nestiind daca este chiar bolnava sau sa angajat altundeva sau nu mai vrea sa vina, care este termenul legal in care poate aduce concediul medical avand in vedere ca si eu trebuie sa ma justific cu absenta ei, are cod 215 saptamana asta dupa expirarea concediului iar nu a venit la lucru si nu stiu ce sa fac, am inteles de la contabilitate ca a fost la ei sai se elibereze o noua adeverinta pe care am inteles ca i sa aprobat fara sa o semnez ca si administrator. de unde stiu eu cand i se termina perioada legala de concediu si ce masuri pot sa iau , sau ce drepturi am avand in vedere ca firma este mica si am nevoie de angajati?, iar ca si cheltuieli de la firma ce suport eu procentul acela din salar calculat sau plateste statul si contrib si salariul?

Prenume
vasi
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  vasi

Buna ziua,

Potrivit art. 36 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 privind privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, “(2) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.”

Firma va plati primele 5 zile de concediu medical, apoi indemnizatia se va suporta din bugetul FNUASS pana la incetarea incapacitatii temporare de munca sau pana la pensionarea acestuia (daca este cazul).

Exista si exceptii de la regula de mai sus, in sensul ca exista cateva coduri pentru care indemnizatia se suporta inca din prima zi din bugetul FNUASS. Sunt suportate integral din bugetul FNUASS urmatoarele indemnizatii:
• indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
• concediul si indemnizatie pentru carantina;
• indemnizatia de maternitate;
• concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav;
• concediul si indemnizatia de risc maternal.

Va recomandam sa studiati in acest sens si OUG nr. 158/2005 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele de aplicare ale aceastei ordonante.

Zi frumoasa!

Vasi
Vasi
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Bună ziua, am citit OUG nr 158, dar lămuriți-mă la un aspect, termenul este ziua a 5 a luni următoare, dar dacă persoana nu respecta acest termen ce baza legala am sa ii desfăcut contractul de munca deoarece nu ii sigur ca ea are CMedical, ca vrea sa mai vina la munca etc. Pentru ca vreau sa știu concret acest lucru pentru a face demersurile necesare și de a angaja o alta persoana, firma fiind mica și neputând sa ii lipsească vreun angajat fiind vorba în domeniul vânzărilor, celeilalte angajate făcându-i program special de munca fiind singura vânzătoare în aceasta perioada.. Va rog ajutați-mă.!!!

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Vasi

Buna ziua,

In aceasta situatie, consideram ca este vorba despre o lipsa nemotivata de la locul de munca pentru care puteti sa dispuneti inceperea cercetarii disciplinare prin intermediul careia sa stabiliti daca absenta angajatei este sau nu motivata. Practic, angajata pare sa incalce dispozitiile negociate in contractul individual de munca.

Potrivit art. 251 din Codul Muncii, “(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.”

Pe de alta parte, sanctiunile disciplinare pe care le puteti aplica in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Va recomandam sa cititi si art. 252 din Codul Muncii.
Pe perioada cercetarii disciplinare ca urmare a absentei nemotivate de la munca, contractul individual de munca se va suspenda.

In cazul in care lucrurile se complica, va recomandam sa apelati si la un jurist.

Zi frumoasa!

Vasi
Vasi
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Va mulțumesc pentru ajutor, am sa citesc acest articol și sa vad ce voi reuși, țin sa va amintesc faptul ca din data de 27.05.2019 de la expirarea concediului medical nici pana azi nu am un răspuns din partea angajați și anume ca are sau nu concediu medical sau mai dorește sa vina la locul de munca.

Ale
Ale
1 An In trecut

Buna ziua! Am nevoie urgentă de un răspuns. Sunt angajata din data de 12 Noiembrie 2018. Am venituri realizate pe n și d 2018, i, f, m, a 2019. Mai apoi am mai mers la lucru pana in data de 4 mai, apoi din data de 5 mai a intervenit o problema medicală, diagnostic hemoragii in sarcina, stand toată luna in concediu medical. Oare am dreptul la concediu medical? Casa de asigurări o sa îmi respingă plata concediului dacă luna Noiembrie nu e completa, eu începând activitatea din data de 12? Specific ca nu am mai avut alt loc de munca in afara de acesta in ultimele 12 luni.

Prenume
Ale
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Ale

Buna ziua,

In mod normal, pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, trebuie sa aveti stagiu de cotizare de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Consideram ca situatia dumneavoastra se incadreaza la risc maternal (trebuie sa vedeti ce cod va pune si medicul pe concediu) si atunci, potrivit art. 31 alin. (3) din OUG nr. 158/2005, “(3) Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare”.

Multa sanatate va dorim si sarcina usoara!

Dinca
Dinca
1 An In trecut

Bună seara. Am un băiețel de 4 ani cu diabet zaharat tip 1 .As vrea sa știu dacă pot beneficia de indemnizatie crestere copil bolnav și cum se calculează.

Prenume
Valentin
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Dinca

Buna ziua Valentin,

Aspecte cu privire la concediu si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav puteti gasi la capitolul V din 26 din OUG nr. 158/2005 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, pe care o puteti gasi la urmatorul link:
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66305

Pe de alta parte, trebuie sa discutati si cu medicul dumneavoastra, el va poate indruma in acest sens.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul – medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Multa sanatate!

Vladuca
Vladuca
1 An In trecut

Buna ziua ! Sunt in concediu medical de 2 luni jumătate pt neoplasm . Lucrez pe salariul minim pe economie care in prezent este 2050 sau 2080 lei . Cati bani ar trebui să iau in fiecare luna ? Cum se calculează? Multumesc!

Prenume
Elisa
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Vladuca

Buna ziua Elisa,

Salariul minim brut fara studii superioare este de 2.080 lei. Pentru neoplasm, codul de concediu este de 100% si nu este necesar stagiul de cotizare. Daca presupunem ca aveti stagiu de 6 luni cu venit brut 2.080 lei, calculul se face astfel:
• se aduna salariile brute ale ultimelor 6 luni si se imparte la totalul zilelor lucratoare pentru care s-a cotizat, rezultand astfel o medie zilnica;
• media zilnica se inmulteste cu numarul de zile lucratoare din perioada concediului medical astfel se obtine indemnizatia de concediu pentru perioada in care persoana a fost in concediu medical. E

De exemplu: daca ati avut concediu in toata luna mai, indemnizatia este: 21 (nr de zile lucratoare din mai) * (2.080 lei *6 / 121) = 2.166 lei, unde 121 este numarul de zile lucratoare din lunile noiembrie 2018 – aprilie 2019.

Din indemnizatie se retine CAS 25% si impozit 10%.

Astfel, rezulta o suma de plata 1.408 lei.

Va dorim multa sanatate!

Laura
Laura
1 An In trecut
Reply to  Vladuca

Buna ziua, Va recomand sa va interesati pentru obtinerea certificatului de handicap in cazul bolii de neoplasm.Acesta va va ajuta sa nu vi se mai opreasca impozit la salariu. Numai bine si sanatate multa.

Olivia
Olivia
1 An In trecut

Buna ziua, am urmatoarea speta: angajata din martie 2019 , in ultimul an la master , este si primul job, aduce medical pe mai cu cod 01. Va rog sa ma indrumati daca pot plati acest medical si ce baza de calcul aplicati in acest caz. Multumesc!

Prenume
.
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Olivia

Buna ziua,

Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, trebuie ca angajata sa aiba stagiu de cotizare de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Avand in vedere ca nu a mai lucrat, iar calitatea de angajat o are doar din luna martie 2019, atunci nu are stagiu complet de cotizare si nu poate beneficia de indemnizatie pentru acel cod 01.

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare (consideram ca angajata dumneavoastra nu se incadreaza in situatiile de mai jos), doar in cazul:

• urgențelor medico-chirurgicale;
• tuberculozei;
• bolilor infectocontagioase din grupa A;
• neoplaziilor;
• riscului maternal;
• SIDA.

Zi frumoasa!

Dan
Dan
1 An In trecut

Buna ziua! Am o nelămurire. Deci am avut in luna mai 5 zile de CM (cod 06) si 3 zile (cod 01). Am stagiul minim de 6 luni lucrate (din noiembrie,pana in prezent) . Acum,angajatorul imi zice ca imi va achita doar acele 5 zile (cod 06) si celelalte 3 NU. Oare are dreptate?

Prenume
C
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Dan

Buna ziua,

Daca anagajatorul v-a comunicat acest lucru, inseamna ca nu aveti stagiul de cotizare complet. Va trebui sa va calculati exact numarul de zile (de la data exacta a angajarii pana la luna aprilie + daca ati mai fost angajat la un alt angajator anterior celui actual) sa vedeti daca indepliniti prevederile legale:

“stagiu de cotizare de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical”.

Pentru codul 06 pe care o sa il plateasca nu este nevoie de indeplinirea conditiilor cu privire la stagiul de cotizare, insa pentru codul 01 este nevoie de acest stagiu.

Zi frumoasa!

Lungu
Lungu
1 An In trecut

Buna Ziua! Va rog sa ma sfatuiti intr-o problema. Deci, daca am avut concediu medical 90 de zile in ultimul an si medicul curant mi-a cerut si cele 93 de zile prin comisie, si am ajuns la 183 de zile. Dar din zilele de concediu din anul 2018 mi s-au sters , iar acum la calcul apar cu 153 , medicul curant poate sa ceara mai mult de 90 de zile, fara a avea nevoie de aprobarea Comisiei de Expertiza superioare( nu stiu cum se numeste, scuze), ci cea teritoriala( eu fiind din Suceava)?.Mentionez ca sufar de o afectiune ortopedica si nu ma incadrez in bolile din lista ptr 1 an, sau peste. Si nici nu doresc pensionarea.
Va multumesc!

Prenume
George
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Lungu

Buna ziua George,

Din pacate, nu este foarte clara pentru noi speta. Va recomandam sa luati legatura cu medicul pentru a discuta aceasta situatie.

Toate cele bune!

Elena
Elena
1 An In trecut

Buna ziua,
Am 2 contracte de munca, cu 8 ore (functia de baza) si respectiv 2 ore.
Dupa o luna de la revenirea din concediul de crestere copil cu handicap 3-7 ani, am intrat in concediu medical pentru ingrijire copil, timp de 5 zile. Am dus concediul medical la angajatorul cu 8 ore si copie conform cu originalul la angajatorul cu 2 ore. Am primit indemnizatie de concediu medical numai de la angajatorul cu 8 ore, nu si de la cel cu 2 ore, justificarea acestuia fiind ca nu am stagiu de cotizare. Este sau nu corecta justificarea lor? Daca nu cum ar trebui calculata indemnizatia? Precizez ca pentru perioada de concediu crestere copil cu handicap l-am dus adeverinta de venit de la Agentia de plati.
Multumesc mult.

Prenume
Zeta
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Elena

Buna ziua,

In normele metodologice la OUG nr. 158/2005 nu se specifica nimic cu privire la o solutie in cazul lipsei stagiului de cotizare la unul dintre angajatori pentru persoana care are mai multe contracte de munca.

Se mentioneaza doar ca pentru persoanele aflate in CM si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform ordonantei, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator (art. 58 din OUG nr. 158/2005 face aceste precizari).

Fiindca nu ne putem pronunta in acest sens, va recomandam sa solicitati un raspuns Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Zi frumoasa!

Bajenescu
Bajenescu
1 An In trecut

Buna ziua,
as dori sa ma ajutati in urmatoarea situatie…..de 10 luni sunt in concediu medical pentru neoplasm, iar de saptamna viitoare am dreptul la pensie pentru limita de varsta si stagiu complet de cotizare.Am depus la angajator in urma cu 30 de zile o cerere prin care doresc sa-mi continui activitatea in conformitate cu prevederile legii 93/2019, bineinteles dupa terminarea perioadei de concediu medical.Intrebarea mea este am dreptul si la pensie si la indenizatie de concdiu de boala, sau trebuie sa-mi depun dosarul dupa terminarea concediului medical.Multumesc pentru raspuns.

Prenume
Erika
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Bajenescu

Buna ziua,

Potrivit art. 16 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, “beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si in una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).”

La art. 1 alin. (1) lit. A sau B sunt mentionate urmatoarele aspecte:
“(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul ori resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;
B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A.

Din cele expuse mai sus, rezulta faptul ca puteti beneficia de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca daca aveti calitatea de pensionar si angajat cu CIM.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Bajenescu
Bajenescu
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Multumesc frumos…..

Bogdan
Bogdan
1 An In trecut

Buna ziua!
Va rog frumos sa ma ajutati cu urmatoarea speta: angajata pensionara la limita de varsta aduce un concediu medical cu 01. Vechimea in societatea noastra este de doar 3 luni, anterior fiind doar pensionara. Este corect sa consideram stagiul complet? Consideram ca ea a fost asigurata pe perioada in care a fost doar pensionara? La calculul bazei adun si venitul din pensie? Si daca da, la zilele aferente pensiei adun zilele lucratoare din luna respectiva?
Am cautat in legislatie, dar nu am gasit nimic care sa ma lamureasca.
Multumesc frumos!

Prenume
Ana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Bogdan

Buna ziua Ana,

Potrivit art. 16 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si in una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2).

Chiar daca in legislatie nu se mentioneaza in mod clar acest lucru, apreciem ca pentru a beneficia de indemnizatie de concediu medical, doamna trebuie sa indeplineasca conditiile cu privire la stagiul minim de cotizare de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Zi frumoasa!

Corneanu
Corneanu
1 An In trecut

Ce facem cu concediile medicale pt care nu se intruneste conditia de stagiu in 2019? Nu se platesc?Concediu fara plata? Multumesc frumos!

Prenume
Mioara
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Corneanu

Buna ziua Mioara,

Pe perioada concediului medical, daca angajatul nu indeplineste conditia cu privire la stagiul de cotizare, acesta va figura ca absent motivat, fara venit (motivat de faptul ca medicul a constatat prin certificatul medical incapacitate temporara de munca).

Zi frumoasa!

Corneanu
Corneanu
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Multumesc!

Sandy
Sandy
1 An In trecut

Bună ziua! Vă rog să mă lămuriți în următoarea situație : Sunt în concediu medical – cod 14, iar în această lună termin maximul de zile pentru acest cod (1 an jumătate), de la Casa de asigurări Iași mi s-a spus că pot beneficia în următoarele 3 luni de program redus cu 1|4, pe baza unui referat de la medicul oncolog, urmând să merg la comisie pe plan local, mai exact în Vaslui.Am întrebat la Vaslui ce documente trebuie să prezint, dar mi-a spus că aceste 3 luni ar fi trebuit incluse în perioada de un an jumătate… Cum este până la urmă corect că la Iași îmi spune una, iar la Vaslui alta? De parcă nu sunt aceleași legi peste tot în țară…

Prenume
Sanda
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Sandy

Buna ziua Sanda,

Din pacate nu cunoastem prevederile legale cu privire la speta dumneavoastra, de aceea nu va putem oferi informatiile solicitate.

Va sfatuim insa sa va adresati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din localitatea de domiciliu pentru a solicita un raspuns, o baza legala de referinta.

Multa sanatate!

Maria
Maria
1 An In trecut

Buna ziua ,eu ma aflu in acest moment in concediu medical.Am inteles ca va fii pe o perioada de 3 luni.Vreau sa intreb se poate in aceasta perioada sa -mi intrerup concediul medical cu cel legal pe o perioada de 10 apoi sa continui cu medicalul? Va multumesc!

Prenume
Borza
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Maria

Buna ziua Maria,

Concediul medical se acorda in baza certificatului medical emis se medic.

Potrivit art. 145 alin. (5) din Codul Muncii, “In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate”.

Situatia prezentata mai sus face referire doar la situatia inversa spetei dumneavoastra, in care persoana se afla in concediu de odihna si intervine un concediu medical.

Din punctul nostru de vedere, daca sunteti deja in concediu medical, acesta tebuie efectuat si nu se poate intrerupe cu concediu de odihna pentru ca apoi sa se revina la concediu medical.

Va recomandam sa va consultati in acest sens si cu angajatorul dumneavoastra.

Zi frumoasa!

Oze
Oze
1 An In trecut

Buna ziua, ma confrunt cu urmatoarea problema: am un angajat din data de 02.04.2019, iar din data de 29.05.2019 se afla in concediu medical, problema este ca el din 09.06.2017 nu a mai avut calitatea de salariat. Cum sa procedez in acest caz? Va multumesc

Prenume
Anca
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Oze

Buna ziua Anca,

Daca angajatul nu indeplineste conditia cu privire la stagiul de cotizare, acesta va figura ca absent motivat, fara venit (motivat de faptul ca medicul a constatat prin certificatul medical incapacitate temporara de munca).

Zi frumoasa!

Pusculita Elena
Pusculita Elena
1 An In trecut

Bună ziua. De cât concediu medical pot beneficia după radioterapie cu iod?

Prenume
Elena
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut

Buna ziua Elena,

Din pacate, nu este de competenta noastra sa va oferim astfel de informatii. Doar personalul medical specializat poate estima cate zile de concediu sunt necesare dupa astfel de tratament.

Va dorim multa sanatate!

Gavrila
Gavrila
1 An In trecut

Buna ziua,am si eu o intrebare daca din ianuarie pana in martie nu am lucrat,pot beneficia de concediul medical.adica intreruperea asta ma afecteaza cu ceva?va multumesc

Prenume
Ioana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Gavrila

Buna ziua Ioana,

Puteti beneficia de indemnizatie de concediu medical daca respectati conditia cu privire la stagiul de cotizare: media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia CAM.

Acea intrerupere nu va afecteaza, daca este indeplinita conditia ca in ultimele 12 luni sa aveti un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni.

O zi placuta!

Jescu
Jescu
1 An In trecut

Buna ziua. Eu am fost operata de hernie de disc pe data de 08.05 și mi-a dat concediu medical din spital până pe 03.06,urmând sa prelungesc medicalul la alta policlinica și altor doctor. Am sunat la cabinetul respectiv pe data de 27.05 și mi-a făcut programare pe 10.06. Când am fost pe 10.06 a spus că nu îmi poate da medical din urmă, respectiv 04.06.Eu nu am știut că trebuia să menționez la telefon că vreau programare pentru concediu medical. A spus că imi da medical de pe 10.06,urmând că cele cinci zile rămase descoperite să îmi iau concediu de odihna sau fara plata. Este corect daca fac așa?

Prenume
Maria-Daniela
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Jescu

Buna ziua Maria-Daniela,

Sigur, pentru acele 5 zile va puteti lua concediu de odihna (puteti sa va intrebati anagajatorul la cate zile mai aveti dreptul).

Puteti sa solicitati si concediu fara plata pentru interese personale, insa trebuie sa stiti faptul ca pe perioada concediului fara plata veti avea contractul individual de munca suspendat.

Art. 54 din Codul Muncii stipuleaza: „Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale”.

O zi placuta!

Flo
Flo
1 An In trecut

Buna ziua.
Am o nelamurire si sper sa ma puteti ajuta. Sunt angajat din Noiembrie 2017 iar in Februarie 2019 am avut o interventie chirurgicala la un picior, urmata de 90 zile de concediu medical. Calculul concediului medical nu l-am inteles in cazul de fata. S-a realizat media zilnica pe ultimele 6 luni, media zilnica×75% si a rezultat suma X. Din suma X mi-a fost retras inca 25% CAS.
Exemplu: 50 lei/zi 50 lei*20 zile=1000 lei 1000 lei× 75% = 750 Din cei 750 mi-au retras inca 25% CAS. 750 lei × 25% = 187.5 lei. Practic eu am incasat 562.5 lei. Este legal acest lucru? Ei au motivat ca asa se calculeaza de cand au trecut contributiile la angajat. Din cat am cautat, nu am gasit niciunde acest lucru.
Multumesc.

Prenume
123
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Flo

Buna ziua,

In functie de codul de pe certificatul medical, taxele care se suporta la bugetul de stat pentru concediile medicale sunt urmatoarele:
• CAS (25%) – se suporta;
• CASS (10%) – nu se suporta cf. art. 154 alin. (1) lit. i) din Codul Fiscal;
• Impozit pe venit (10%) – nu se suporta pentru concediile medicale cu cod: 08; 09; 15 (art. 62 lit. c) din Codul Fiscal, insa pentru restul concediilor medicale se suporta;
• CAM angajator (2.25%) – nu se suporta pentru sumele suportate din bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din FNUASS. Angajatorul va calcula si plati CAM doar pentru partea care trebuie suportata de societate.

Este normal ca din indemnizatia zilnica calculata sa vi se retraga si taxele catre bugetul de stat care stau in sarcina angajatului.

Puteti face o simulare de calcul a indemnizatiei de concediu medical la urmatorul link: https://www.calculatoare-salarizare.ro/concediu-medical.php

Zi frumoasa!

Mari
Mari
1 An In trecut

Buna ziua! Am si eu o intrebare,va rog!! Pe 7 decembrie m.am angajat cu contract de munca! Pe 10 ianuarie am fost internata de urgenta cu infectie si lichid la plamani de pe 10 ianuarie pana pe 28 februarie am stat internata! Banii pe cm nu au venit nici acum! Este posibil sa nu beneficiez tinand cont ca in momentul internarii aveam doar o luna contractul de munca?? Va rog sa imi raspundeti! Multumesc!

Prenume
Mariana
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Mari

Buna ziua Mariana,

Pentru a putea raspunde corect si complet la intrebarea adresata de dumneavoastra, ar trebui sa stim daca inainte de angajarea la angajatorul actual ati mai fost angajata la un alt angajator? Aveti stagiu de cotizare la acesta din urma?

Pentru a beneficia de indemnizatie de concediu medical trebuie sa respectati conditia cu privire la stagiul minim de cotizare (medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia CAM).

Pe de alta parte, trebuie sa verificati codul pus de medic pe concediul medical, fiindca exista si cateva exceptii de la regula de mai sus pentru urmatoarele situatii:
• urgentele medico-chirurgicale;
• tuberculoza;
• bolile infectocontagioase din grupa A;
• neoplaziilor;
• risc maternal;
• SIDA.

Puteti sa solicitati un raspuns si angajatorului dumneavoastra in acest sens, fiindca el este cel care va calculeaza salariul si indemnizatia de concediu medical (in cazul in care respectati cele mentionate mai sus si puteti beneficia de aceasta).

Multa sanatate!

Solomon
Solomon
1 An In trecut

Buna ziua daca sunt in concedi medical di decembrie 2018 ,pana in iunie 2019 efectuand 180 de zile de concediu medical.Mai beneficiez de concediu de odihna pemtru amul 2019?

Prenume
Mircea
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Solomon

Buna ziua,

Sigur ca da, aveti dreptul la concediu de odihna pentru anul 2019. Va prezentam mai jos reglementarile legislative cu privire la acest aspect:

Conform art. 145 alin. (4)-(5)-(6) din Codul Muncii, “(4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
(5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical”.

Zi frumoasa!

hirlavu
hirlavu
1 An In trecut

Buna ziua. Daca sotia isi ia concediu medical la 3 luni dupa post natal , beneficiaza de concediu medical platit?mentionez ca avea 1 an la respectiva firma inainte de a naste.

Prenume
valentin
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  hirlavu

Buna ziua Valentin,

Nu prea intelegem intrebarea dumneavoastra, ne-ati putea furniza mai multe detalii? In mod normal, dupa nastere, trebuie sa existe cel putin 42 de zile de concediu de maternitate (postnatal), care se vor plati daca salariata respecta stagiul minim de cotizare mentionat in articol.

Dupa concediul de maternitate (postnatal) persoana va intra in concediu de crestere a copilului pentru care va beneficia de o indemnizatie CCC, insa doar daca in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului a realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Puteti gasi mai multe detalii utile despre speta dumneavoastra la urmatorul link:
https://www.smartbill.ro/blog/concediul-de-maternitate-vs-concediul-de-crestere-copil/

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Andrei
Andrei
1 An In trecut

Buna seara, in cazul unei probleme la unul din degetele mainii (Tenosinovita stenozanta a degetului) dezvoltata chiar la locul de munca cu recomandarea medicului de repaus 30 de zile pentru a nu se ajunge la interventie chirurgicala se poate cere concediu medical platit?

Prenume
Daniel
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Andrei

Buna ziua Daniel,

Daca medicul va elibereaza certificat de concediu medical si dumneavoastra aveti indeplinita conditia cu privire la stagiul minim de cotizare (de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical), atunci concediul medical va va fi platit.

Zi frumoasa!

Matei
Matei
1 An In trecut

Buna ziua! ma scuzati..daca sunt pfa din anul 2011, dar de anul acesta cu impozitul in sitem real, (pana acum la norma de venit )cu declaratia unica depusa pana in martie, cu satataea platita pe intreg anul,vreau sa inchei contract de asigurare cu casa de asigurari de sanatate pentru concedii si indemnizatii sociale de sanatate , acea asigurare facultativa pe care am avut-o intre anii 2012 si 2017 inclusiv . Acest pfa este singura mea sursa de venit , venit sub 1500 ron/ luna
Astazi am fost la casa de sanatate ca sa depun actele pentru contractul de asigurare iar doamna de la ghiseu imi spune fara alte argumente ca ar trebuii sa platesc , obliigatoariu si cas . Am intrebat contabila si mi-a spus ca nu este obligatoriu si plata cas , am intrebat si din alta sursa …acelasi raspus , nu trebuie!
Dvs ce stiti, in baza carei legi pentru ca pana acum nu am auzit , iar eu , efectiv nu mai stiu pe cine sa intreb. Asa este? trebuie platit si cas chiar daca am platit cass? Am rasfoit tot internetul , toate site-urile si pt ca m-am infuriat foarte tare ma bate gandul sa caut un avocat dar inainte de a face acest lucru as vrea sa ma asigur ca nu fac vreo gafa.
Va rog frumos, ajutati-ma cu un raspuns. Va multumesc!

Prenume
Florentina
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Matei

Buna ziua Florentina,

La Art. 148 din Codul fiscal – Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1) se arata ca:

(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitatile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) (venituri din activitati independente) si b1), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale, daca estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazuta la art. 120.

Asadar, avand in vedere ca venitul dumneavoastra nu depaseste acest plafon, inseamna ca nu datorati CAS. Puteti sa prezentati acest articol de lege la ghiseu sa le solicitati baza legala daca considera altfel.

Zi frumoasa!

Matei
Matei
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

M-ati luminat pe deplin…cum nu se putea mai bine, cu tot cu baza legala. Nu am cuvinte sa va multumesc pentru raspuns!!! . Va multumesc din suflet!!!
Zi frumoasa sa aveti!

Sala
Sala
1 An In trecut

Buna ziua, am revenit la locul de munca dupa CCC, cu doua luni inainte de a implini copilul 2 ani, ca sa pot beneficia de stimulentul de insertie. Dar dupa 4 luni de munca am aflat, ca sunt insarcinata si firma la care lucrez, nu poate indeplini cerintele pentru o femeie insarcinata si de aceea o sa imi dea concediu cu risc maternal. Intrebarea mea este: In timpul concediului cu risc maternal o sa mai beneficiez de stimulentul de insertie? Multumesc frumos pentru raspuns.

Prenume
Kristina
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Sala

Buna ziua Kristina,

Conform art. 16 si 17 din OUG nr. 111/2010, dreptul la stimulentul de insertie inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
• copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
• a avut loc decesul copilului.
• beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
• beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
• beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
• beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
• beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
• copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
• beneficiarul a decedat;
• in situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 12;
• se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

Consideram ca nu ar trebui sa va afecteze concediul de risc maternal indemnizatia de insertie, insa va recomandam sa discutati si cu un membru de la CNAS in acest sens sau chiar cu angajatorul dumneavoastra.

O zi placuta!

Sala
Sala
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Multumesc frumos pentru raspuns!!! Acum sunt si eu mai linistita 🙂

Viovica
Viovica
1 An In trecut

Un salariat care este in concediu fără plata doua luni și in aceasta perioada este internat câteva zile .Are stagiu de cotizare 6 luni in ultimile 12 luni. Fiind in concediu fără plata angajatorul poate sa-i elibereze adeverința precum este asigurat și sa completeaze numărul de zile de CM din ultimile 12 luni ? In perioada concediului fără plata salariatul nu este asigurat la sănătate.

Prenume
Onisei
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Viovica

Buna ziua,

Potrivit art. 16 alin. (1) din OUG nr. 158/2005, “asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind întrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.”

Avand in vedere prevederile mentionate mai sus, angajatorul poate sa-i elibereze angajatului adeverinta pentru concediu medical. Angajatul va beneficia de indemnizatie de concediu medical, daca va respecta stagiul minim de cotizare mentionat in articol.

Speram ca aceste informatii sa va fie utile.

Zi frumoasa!

Stanescu
Stanescu
1 An In trecut

Buna ziua,
Am castiguri salariale din partea a 2 angajatori. La unul sunt pontat normal (8 ore pe zi) dar la celalalt sunt pontat intre 1 si 4 zile pe luna incepand din 2015 si pana in prezent. As vrea sa stiu cum as putea avea dreptul la plata concediului medical si din partea celui de al 2-lea angajator. Din luna ianuarie tot sunt amanat iar casa de asigurari nu raspunde decat cu citate din lege. Mentionez ca ambii angajatori platesc absolut toate taxele catre stat.
Va multumesc anticipat!
Catalin

Prenume
Catalin
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Stanescu

Buna ziua Catalin,

Va putem ajuta in acest sens cu baza legala care face referire la speta dumneavoastra pentru a o putea prezenta la CNAS.

Art. 33 din OUG nr. 158/2005 prevede ca “Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare”.

Art. 58 alin. (1) si (2) din Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005 mentioneaza: “(1) Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A din OUG nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie, primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul.
(2) Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B din OUG nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, pentru fiecare loc de realizare. In aceasta situatie, atat primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cat si cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul curant se prezinta spre calcul casei de asigurari de sanatate.”

Daca nici dupa prezentarea acestor informatii din lege nu se va rezolva nimic, atunci va recomandam sa le solicitati in scris motivul pentru care va este refuzata plata concediului medical.

O zi placuta!

Cercel
Cercel
1 An In trecut

Buna ziua,am si eu o intrebare :In situatia in care intervine o problema de sanatate in timpul concediului de odihna si necesita concediu medical cum se procedeaza?
Se intrerupe concediul de odihna si se continua dupa concediu medical?Multumesc!

Prenume
Gheorghita
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Cercel

Buna ziua,

Da, se intrerupe concediul de odihna si se continua (daca este posibil) sau se reprogrameaza dupa ce se finalizeaza concediul medical.

“In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.”

Baza legala: Art. 145 alin. (5) din Codul Muncii.

O zi placuta!

Andrei
Andrei
1 An In trecut

Bună ziua, vă rog să mă ajutați cu o informație în legătură cu concediul medical cel de 75 % ce îl primești de la doctorul de familie câte zile poate să-ți deie doctorul de familie pe an?
Eu momentan am luat 5 zile anul acesta, mai pot primi ceva?
Vă mulțumesc frumos pentru ajutor vă doresc multă sănătate!

Prenume
Cindea
Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Andrei

Buna ziua Andrei,

Conform art. 13 din OUG nr. 158/2005, “Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 90-a zi concediul se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale”.

Exista si exceptii in care durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare decat cea mentionata mai sus, insa este vorba despre bolile speciale, nu este cazul dumneavoastra.

Medicul care va elibereaza concediul medical, poate stabili daca mai este nevoie sa va acorde concediu medical sau nu in functie de starea dumneavoastra de sanatate.

Multa sanatate va dorim!

O zi placuta!

Emil
Emil
1 An In trecut
Reply to  Ursache Miruna

Buna ziua sotia mea pana sa nască a avut nevoie de concediu medical ba chiar a fost internată societatea la care a lucrat a depus concediile medicale la cas , cas_ul a trimis banii pe concedii către societate dat acestia nu iau mai dat nimik ce e de facut mulțumesc

Ursache Miruna
Administrator
1 An In trecut
Reply to  Emil

Buna ziua Emil,

Societatea este obligata sa plateasca indemnizatiile de concediu medical angajatilor, iar apoi sa faca demersurile de recuperare de la casa de asigurari de sanatate. Art. 36 alin. (3) lit. a) din OUG 158/2005 arata ca „(3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva”. Constituie contraventie nerespectarea acestei prevederi si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Prezentati acest articol de lege angajatorului si in cazul unui refuz va puteti adresa inspectoratului teritorial de munca.

Zi frumoasa!