Intrebari din Domeniu

Cateva lucruri bine de stiut in relatia angajat-angajator

Relatia angajat angajator

Publicat in 04-09-2019

Exista cateva elemente importante in relatia angajat-angajator pe care le enumeram mai jos:

1. Contractul de munca

Este obligatoriu ca pentru fiecare angajat sa existe un contract individual de munca. Acesta este actul in baza caruia, o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remunerații denumite salariu.

Se considera munca nedeclarata:

a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitații;

b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidența a salariaților cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitații;

c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;

d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp parțial.

Asadar, trebuie sa fii atent in calitate de angajator nu numai la existenta contractelor de munca pentru toti salariatii, dar si la respectarea prevederilor privind programul de munca.

Sanctiuni pe care le risti in cazul nerespectarii acestor prevederi

Primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

Primirea la munca a unuia sau a mai multor salariați in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp parțial, se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

Constituie infracțiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariații incadrați in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe țara garantat in plata, prevazut de lege.

Important:

 • angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitații, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca
 • angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariații care presteaza activitate in acel loc.

2. Plata salariului

Salariul se plateste in bani cel puțin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.

De exemplu, plata salariului se poate face in data de 10 a lunii urmatoare pentru luna trecuta. Aceasta data permite alocarea de timp suficient pentru inregistrarea concediilor medicale, a concediilor de odihna si a efectuarii calculului salarial de catre persoanele care se ocupa cu acest lucru.

Salariul se poate plati in numerar sau prin virament intr-un cont bancar.

Plata in natura a unei parți din salariu este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

Este important de mentionat aici ca pentru salariații carora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte facilitați, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe țara prevazut de lege.

Intarzierea nejustificata a plații salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Salariul se poate plati si in 2 transe: avans si lichidare.

3. Efectuarea de retineri din salariu

Nu vei putea efectua retineri din salariu decat in anumite cazuri prevazute de legislatie.

Chiar daca ai fi tentat sa retii angajatului anumite sume cu titlul de dauna, acest lucru este posibil numai in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Pe de alta parte, daca exista mai multe tipuri de retineri in baza legii, va trebui sa fie respectata urmatoarea ordine :

 •  obligațiile de intreținere, conform Codului familiei;
 • contribuțiile si impozitele datorate catre stat;
 • daunele cauzate proprietații publice prin fapte ilicite;
 • acoperirea altor datorii.

O regula importanta este ca reținerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.

4. Raspunderea disciplinara

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o acțiune sau inacțiune savarsita cu vinovație de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozițiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzator funcției in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Sunt interzise amenzile disciplinare.

Delia Mircea
Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala . In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.
Articole similare
#decrizaConta

Nou in SmartBill Conta - reducerea temporara a timpului de munca

Intrebari din Domeniu

Sinteza masurilor de sprijin in vigoare pentru angajati si angajatori

Intrebari din Domeniu

Tot ce trebuie sa stii daca lucrezi cu zilieri

Intrebari din Domeniu

Venituri din salarii si alte beneficii acordate angajatilor si cum se face impozitarea lor

0 0 vote
Article Rating
Aboneaza-te
Anunta-ma
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments