1.Partile Contractante

1.1. S.C. Intelligent IT S.R.L., cu sediul social în Sibiu str. Aciliu, nr. 22, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/1274/2006 CUI RO18990059, atribut fiscal RO, având contul nr. RO15BACX0000000239459000, deschis la Banca Unicredit tiriac Sibiu, agentia Continental, reprezentat de dl. Radu Hasan – Administrator, operatorul platformei www.smartbill.ro în calitate de Prestator.

si

Clientul, utilizatorul platformei SmartBill și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia au agreat urmatoarele:

Acesta reprezinta contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricarui serviciu oferit de Prestator. Orice comanda confirmata de Client, prin bifarea casutei "Sunt de acord cu termenii si conditiile" reprezinta o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului, în conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Bifarea casutei reprezinta o semnatura electronica, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatura olografa.

Definitii:

SmartBill.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispozitie de Prestator prin intermediul site-ului www.smartbill.ro, sub forma unui abonament lunar.

Client: persoana juridica care face o comanda pe site-ul www.smartbill.ro sau se înregistreaza ca utilizator.

Comanda: comanda de achizitionare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul www.smartbill.ro, realizata de un client care își dorește sa beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator: persoana fizica ce viziteaza website-ul www.smartbill.ro, fara a fi achizitionat servicii și fara sa fi facut o Comanda.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestari servicii

2.1. Prezentul Contract de prestari servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.smartbill.ro. Clientul se obliga sa ia la cunoștinta de aceste conditii înainte de a realiza o comanda sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implica acceptarea de catre Client a tuturor acestor conditii de prestari servicii. Acceptarea prezentului contract de catre client se face prin bifarea casutei „Sunt de acord cu termenii si conditiile”.

2.2. Prestatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentele conditii de prestari servicii în orice moment. Versiunea aplicabila unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.smartbill.ro la momentul la care s-a plasat comanda de catre client.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfete precum: aplicatii desktop ce se instaleaza pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicatii iOS și Android și web browser.

2.5. Lista preturilor serviciilor oferite se poate gasi la adresa https://www.smartbill.ro/preturi si, dupa caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin email sau telefonic. Pretul se va stabili de catre Prestator în functie de necesitatile Clientului și de perioada pe care se achita serviciul. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de Prestator.

2.6. Prin încheierea contractului, Clientul întelege și confirma faptul ca alti utilizatori (firme) cu care Clientul a tranzactionat in platforma SmartBill vor fi constienti de faptul ca firma Clientului utilizeaza serviciul SmartBill.

2.7. Prezentul contract de prestari servicii este însotit și trebuie interpretat împreuna cu Politica de confidentialitate gasita la adresa

https://www.smartbill.ro/politica-de-confidentialitate

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminata începând de la data plasarii comenzii sau data crearii contului, iar obligatiile partilor intra în vigoare de la aceasta data.

3.2. Imediat ce se efectueaza plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmarii platii de catre Prestator. Anularea comenzii se poate efectua pâna în momentul efectuarii platii. Orice erori survenite la comanda facuta de Client pot fi corectate pâna în momentul confirmarii platii de catre Prestator printr-un email trimis la cloud@smartbill.ro sau nr. de telefon 031 710 4215 de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifica renuntarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare luna abonamentul se va prelungi automat fara nicio formalitate.

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucratoare de la efectuarea platii diferentei, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare dupa ce expira perioada pentru care clientul a platit deja și efectueaza o noua plata, pentru un pachet mai mic.

3.5. Prestatorul ofera posibilitatea de a testa gratuit serviciile SmartBill pe o perioada de 30 de zile. Dupa expirarea acestei perioade, Clientul poate sa opteze pentru un abonament. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv.

3.6 Contul Clientului va fi sters automat dupa 2 ani de la expirarea abonamentului sau in cazul in care Clientul nu a continuat cu un abonament platit, dupa 2 ani de la expirarea perioadei de proba.

4. Valoarea contractului și efectuarea platii

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevazuta în momentul finalizarii comenzii.

4.2. Prestatorul va trimite notificari de plata regulate în conformitate cu tipul de abonament ales.

5. Descarcarea, instalarea si utilizarea programului SmartBill

5.1 Prin documentul de fata, Termeni si conditii de utilizare , precum si prin Acordul de licenta SmartBill, care se gaseste in kitul de instalare al programului, Furnizorul va acorda Beneficiarului si numai acestuia licenta ne-exclusiva pentru utilizarea produsului SmartBill sau a altor bunuri si servicii, si numai in urma platii si a comenzii pentru produsele oferite contra-cost.

5.2 Puteti instala si utiliza gratuit programul in scopul evaluarii si/sau exploatarii acestuia pentru o perioada de 30 de zile de la prima instalare.

5.3 Pentru a putea insa utiliza programul SmartBill si dupa cele 30 de zile gratuite, trebuie sa cumparati de la Furnizor o licenta de activare.

5.4 Programul nu poate fi transferat, vandut, cedat, sublicentiat, indiferent prin ce mijloace sau pus la dispozitia unei alte parti, fara a avea, in prealabil, acordul scris al Furnizorului.

5.5 Folosirea SmartBill trebuie sa fie conforma cu prevederile Acordului de licenta SmartBill. Licenta pentru versiunea platita a SmartBill este valabila pe termen nelimitat.

5.6 Ramane insa la latitudinea Furnizorului daca trecerea la o versiune mai noua a SmartBill este gratuita sau contra-cost, fiecare noua versiune constituindu-se intr-un produs de sine statator.

6. Disponibilitatea serviciilor afișate

6.1 Oferta Prestatorului cu privire la servicii și pretul acestora este valabila atâta vreme cât este afișata pe www.smartbill.ro. Prestatorul își va îndeplini obligatiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferenta serviciului selectat.

6.2. Orice modificari ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicatiei cu cel putin 30 de zile înaintea oricarei modificari. Serviciile de mentenanta ale aplicatiei sunt anuntate prin intermediul aplicatiei sau prin email.

6.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbari. Prestatorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natura din cauza imposibilitatii de a accesa adresa de e-mail declarata în contul de utilizator.

6.4. Accesul la serviciile SmartBill este posibil pâna la renuntarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificari, cu exceptia cazului în care Clientul nu își mai platește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizari legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistenta pe întreaga perioada de desfașurare a prezentului contract.

6.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în masura de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanta anuntate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însa include acele perioade de mentenanta neanuntate. Ca atare, având în vedere dependenta serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitari tehnice și de sistem ce pot aparea, Prestatorul își asuma o obligatie de diligenta în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Daca Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Prestatorul pentru o perioada mai mare decât cea mentionata mai sus, acesta poate cere rambursarea proportionala a abonamentului platit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

6.6. În conditiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Prestatorului, Clientul își poate exporta documentele, iar nomenclatoarele de produse și clienti în format tabelar. În conditiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încalcarea acestui contract etc.), Prestatorul se va stradui, fara a garanta însa, sa ofere Clientului acces pentru a își exporta documentele , nomenclatoarele de produse și clienti în format tabelar. Prestatorul nu își poate asuma vreo obligatie legata de modul cum aceste date pot fi încarcate în alte sisteme informatice.

In privinta serviciului API, disponbil in pachetul Platinum si Gestiune Plus,accesul este limitat la 700 documente/luna pentru pachetul Platinum si la 1000 documente/luna pentru pachetul Gestiune Plus. Documentele emise dupa depașirea acestor cote vor fi taxate suplimentar, cu 1 eurocent/document + TVA. Din motive de securitate, accesul catre serviciul API este limitat tehnic la 3 apelari pe secunda. In cazul depasirii acestei limite, accesul catre acest serviciu va fi blocat temporar. Pentru intrebari privind documentatia API, va rugam sa ne scrieti pe adresa vreauapi@smartbill.ro.

7. Drepturile și obligatiile partilor

7.1. Drepturile și obligatiile Clientului

7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg continutul existent în contul sau sau pentru orice încalcare a legii sau a drepturilor unei terte persoane.

7.1.2. Clientul se obliga sa foloseasca serviciile oferite de Prestator în deplina legalitate și cunoscând dispozitiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfașoara.

7.1.3. Se obliga sa respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protectia datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

7.1.4. Își asuma întreaga raspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratetea și legalitatea documentelor emise si a fisierelor trimise, prelucrate sau salvate cu ajutorul serviciilor oferite.

7.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligatia de a respecta legislatia în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi facut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încalcari ale drepturilor tertelor persoane.

7.1.6. Are dreptul de a adauga în sistemul informatic mai multi utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul sau. De asemenea poate delega atributiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

7.1.7. Întelege și este de acord cu Termenii și Conditiile.

7.2. Drepturile și obligatiile Prestatorului

7.2.1. Prestatorul asigura:

 • posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite. Exista și posibilitatea testarii gratuite a serviciilor pe perioada a 30 de zile. Dupa expirarea acestei perioade serviciul devine inactiv.
 • asistenta de luni pâna vineri între orele 09:00 – 18:00 pentru probleme legate de aplicatii. Nu oferim asistenta financiar-contabila sau în legatura cu emiterea de documente. Totodata, nu oferim asistenta în legatura cu plugin-urile disponibile pe api.smartbill.ro dar vom redirectiona Clientul spre o enitate terta.
 • backup al datelor
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât sa fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite nu functioneaza sau functioneaza în mod limitat în varianta offline.

7.2.2. www.smartbill.ro actioneaza ca un gazduitor pentru continutul adaugat de Client, în conditiile Legii 365/2002 privind comertul electronic. În același timp, o parte limitata de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt pastrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asuma responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activitati ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existenta unor servicii cu o aparenta nelegala realizata de catre Client, își rezerva dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

7.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori carora li se vor putea configura un anumit set de drepturi. Clientul poarta întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobati de catre Client încalca dispozitiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajeaza în activitati ilegale sau imorale.

7.2.6. Prestatorul nu monitorizeaza și nu exercita nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

7.2.7. Prestatorul ofera un drept de utilizare (licenta) neexclusiva și nelimitata în timp și spatiu pe perioada abonamentului, pentru folosirea serviciilor oferite.

7.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despagubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

7.2.9 Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

7.2.10 Serviciul de Recunoastere Optica a Caracterelor, denumit in continuare Serviciul OCR poate fi folosit pentru inregistrarea cheltuielilor in contul SmartBill, in mod gratuit si fara limite de volum pana la 1.06.2022. Dupa aceasta data Serviciul OCR inceteaza sa fie gratuit, si se va supune unor costuri si limite de volum - detalii care urmeaza sa fie comunicate pana la 1.06.2022.
Dupa 1.06.2022 clientii care au folosit in mod gratuit Serviciul OCR pot opta pentru una din variantele:

 • continuarea folosirii Serviciul OCR pe noul pachet platit, respectand noile termene si conditii in vigoare
 • oprirea utilizarii Serviciul OCR, fapt care nu interefereaza in niciun fel cu posibilitatea de a inregistra manual cheltuielile. Toate cheltuielile inregistrate prin Serviciul OCR pana in 1.06.2022 raman salvate in SmartBill pe perioada valabilitatii contului. Fisierele de tip imagine atasate acestor cheltuieli vor fi salvate pe perioada valabilitatii contului sau pe o perioada limitata, in functie de volumul si dimensiunea acestora.

8. Înregistrare, parole și responsabilitati

8.1. Înregistrarea unui cont se face în mod gratuit și permite testarea serviciilor pentru 30 de zile. Prestatorul recomanda utilizatorilor inregistrati sa nu dezvaluie nimanui parolele de acces.

8.2. Din pacate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigura. În consecinta, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informatia și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informatiei (https), Prestatorul nu poate asigura sau garanta securitatea informatiilor transmise de Client catre Prestator. Așadar, orice informatie trimisa catre Prestator se va face pe riscul Clientului.

8.3. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.smartbill.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont SmartBill reprezinta infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic și va fi sanctionata conform legislatiei române în vigoare.

9. Raspunderea contractuala

9.1. Clientul garanteaza datele introduse și poarta întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizeaza serviciile puse la dispozitie de Prestator precum și pentru felul în care configureaza sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

9.2. Clientul este singurul responsabil cu privire la introducerea informatiilor într-un mod corect și complet, precum și cu pastrarea acuratetii informatiilor sau a actualizarii lor in contul SmartBill.

9.3. Prestatorul nu poate fi tinut raspunzator în cazul în care Clientul se folosește de aplicatiile și serviciile puse la dispozitie în scopuri ilegale sau imorale.

9.4. Clientul este de acord ca este singurul responsabil și va despagubi Prestatorul pentru orice paguba, costuri sau limitari de profit care apar ca urmare a oricaror actiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Clientul întelege și accepta faptul ca Prestatorul va transmite datele acestuia catre organele de ancheta, în cazul în care legea îl obliga sa faca acest lucru.

9.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurarii calitatii și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privinta continutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Prestatorul nu își asuma raspunderea, în nici o situatie, pentru nici o dauna sau eroare pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzând, dar fara a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a întreruperii utilizarii ori a lipsei regularitatii informatiilor și serviciilor furnizate de site.

9.6 Clientul este singurul responsabil cu privire la verificarea, introducerea informatiilor într-un mod corect și complet, precum și cu adaugarea, pastrarea acuratetii informatiilor sau a actualizarii lor in contul SmartBill.

10. Încetarea contractului

10.1. Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri:

 1. partile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa repetata a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
 3. decizia unilaterala a uneia dintre parti, transmisa în scris celeilalte parti; receptia notificarii de încetare trebuie sa aiba loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilita pentru încetarea colaborarii;
 4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz în care partile vor fi tinute a îndestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pâna la momentul interventiei cauzei de disparitie.

11. Exonerarea de raspundere

11.1. Prestatorul nu va raspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice paguba sau costuri ce pot interveni din întârzierea platilor ce sunt în sarcina Clientului, precum și încalcarea de catre acesta a oricaror obligatii legale daca nu sunt din vina Prestatorului.

12. Confidentialitate

12.1. Nici una din Partile contractante nu are dreptul, fara acordul scris prealabil al celeilalte Parti:

 1. de a face cunoscuta orice informatie confidentiala unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în derularea si executarea contractului;
 2. de a utiliza orice informatie confidentiala sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si executa obligatiile asumate. Toate informatiile confidentiale trebuie marcate ca atare de partea care le invoca a fi confidentiale.

12.2. Restrictia prevazuta anterior nu va fi aplicabila daca:

 1. informatia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita în executarea prezentului contract;
 2. informatia era accesibila publicului;
 3. partea în cauza a fost obligata în conformitate cu dispozitiile legale sa dezvaluie informatiile în cauza.

13. Forta majora

13.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, în cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se întelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil și insurmontabil, aparut dupa încheierea contractului și care împiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

13.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunoștinta celeilalte parti, în scris, în maximum 5 zile de la aparitie.

13.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunoștinta celeilalte parti încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

13.4. Daca aceste împrejurari și consecintele lor dureaza mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligatiile pâna la aceasta data.

14. Legea guvernanta

14.1. Drepturile și obligatiile partilor impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea româna în vigoare.

14.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi solutionat pe cale amiabila, iar în cazul în care solutionarea amiabila nu este posibila va fi adus spre solutionare în fata unui arbitru. În conditiile în care partile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenta va reveni instantelor românești de la sediul Prestatorului.

15. Dispozitii finale

15.1. Partile declara ca au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice întelegere anterioara neproducând efecte juridice între acestea.

15.2. Prestatorul isi rezerva dreptul de a actualiza și modifica periodic acesti termeni. În astfel de cazuri, vom informa Clientul în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 de zile înainte de intrarea sa în vigoare, motiv pentru care rugam Clientul sa verifice periodic continutul acestui document.

15.3. Orice notificare catre Prestator trebuie trimisa electronic la adresele de email cloud@smartbill.ro si mircea.capatina@smartbill.ro.

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.smartbill.ro/termeni-si-conditii

Anexa 1 – prelucrarea datelor personale de catre SmartBill.ro conform GDPR

Contract prelucrare date personale Operator (Client)– Împuternicit (SmartBill.ro) Varianta 1.0 valabila din 25 mai 2018

Prezenta anexa prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de catre Beneficiar, în calitate de Operator, de catre S.C. Intelligent IT S.R.L, în calitate de împuternicit în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (denumit în continuare ”GDPR”), ca și orice legislatie nationala subsecventa cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Art 1. Termeni

În cuprinsul acestei anexe termenii folositi vor fi interpretati în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folositi vor avea definitiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art 2. Obiectul prelucrarii

Obiectul prelucrarii datelor personale îl reprezinta prelucrarea de catre Împuternicit a datelor personale trimise de catre Operator în scopul furnizarii serviciilor stipulate în contractul principal de servicii SmartBill.ro.

Art 3. Date colectate

Datele personale puse la dispozitie de catre Operator prelucrate în temeiul acestui contract sunt:

3.1 Pentru serviciul SmartBill.ro – datele personale sunt cele care apar pe documente, cum ar fi: Nume, prenume emitent document și date de identificare ale acestuia, email, telefon iar în cazul în care se emite documentul catre un client persoana fizica: nume, prenume, adresa completa, și în functie de dorinta Operatorului – cont bancar, CNP. De asemenea Operatorul poate adauga și alte date personale suplimentare în mod direct în facturile emise, pe care Împuternicitul nu are cum sa le prevada.

3.2 Pentru serviciul SmartBill.ro – configurare transmitere email-uri catre clienti, datele sunt – email utilizator și parola prin care se transmit email-urile, ca și adresele de email catre care se trimit facturile.

3.3 Pentru serviciul TypingDNA: date despre comportamentul de tastare la momentul autentificarii: intervalele de timp petrecute de utilizator pe fiecare tasta și între fiecare doua taste, precum și mișcarile dispozitivului în timpul apasarii fiecarei taste.

Art.4 Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:

Art. 5. Instructiuni specifice

În temeiul acestui contract Operatorul da urmatoarele instructiuni specifice Împuternicitului:

5.1. Sa colecteze și sa prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator în mod direct în scopul prevazut la art.7. Aceste date sunt cele specificate în articolul 3.

5.2. Sa trimita mesaje prin email în numele Operatorului, pentru serviciul de transmitere documente prin email (daca acest serviciu este folosit de catre Operator);

5.3. Sa colecteze și sa prelucreze informatii daca documentele sale trimise si gazduite pe platforma SmartBill au fost deschise si/sau vizualizate de catre Clientii Operatorului.

Art. 6. Durata prelucrarii

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este identica cu durata functionarii contractului principal de furnizare servicii.

Art. 7 Natura și scopul prelucrarii

Natura și scopul prelucrarii sunt cele stabilite de catre Operator în temeiul contractului principal și anume furnizarea serviciilor SmartBill, în functie de pachetul de servicii achizitionat.

Pentru clientii care utilizeaza autentificarea prin recunoașterea profilului de tastare, prelucrarea datelor are ca scop protejarea împotriva substituirii de persoana și a potentialelor riscuri ce pot decurge din acest fapt.

Art. 8 Sub-împuterniciti

În cazul în care prelucrarea datelor Operatorului sau anumite parti are prelucrarii se efectueaza de catre Împuternicit prin intermediul altor persoane, numite sub-împuterniciti, acesta trebuie sa respecte urmatoarele principii:

8.1. În temeiul acestui articol Operatorul întelege sa autorizeze Împuternicitul sa prelucreze datele sale prin urmatorii sub-împuterniciti pentru urmatoarele activitati:
– Amazon Web Services, Inc - locatie Irlanda si Germania - pentru gazduire Firma Amazon Web Services, Inc este certificata în programul UE- SUA Privacy Shield.
– S.C. TypingDNA S.R.L. - utilizeaza Amazon Web Services pentru gazduire - pentru securizarea autentificarii în produsele SmartBill

8.2. Pentru sub-împuterniciti viitori, Împuternicitul primește o autorizare generala de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau tara cu nivel adecvat de protectie recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite parti ale procesarii datelor conform prezentului contract care ofera un nivel de securitate adecvat, cel putin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligatia de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Împuternicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiectii în termen de 2 zile lucratoare.

8.3 De asemenea SmartBill poate trimite datele prelucrate de Operator catre alti împuterniciti ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plati) doar daca exista un contract între Operator și acești alti împuterniciti, ca și cererea Operatorului catre SmartBill de a trimite datele catre acest împuternicit.

Art. 9. Drepturile și obligatiile Operatorului

Art. 10. Drepturile și obligatiile Împuternicitului:

Art.11 Securitatea prelucrarii

11.1 Împuternicitul trebuie sa îndeplineasca masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura masurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul trebuie sa ia în considerare stadiul actual al dezvoltarii, costurile implementarii și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrarii, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertatile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrarii, în special cu privire la cele care pot duce care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

11.2 În acest context Împuternicitul a stabilit aplicarea interna a urmatoarele masuri organizatorice și tehnice de securitate pentru securitatea datelor personale, luând în considerare tipul de activitate prestata:
 • implementare standarde de securitate ISO27001/ISO27017/ISO27018
 • audit periodic de securitate realizat de experti in securitate cibernetica
 • acces limitat la baza de date pentru un numar foarte restrans de angajati ai Imputernicitului
 • monitorizarea permanenta a accesului la baza de date
 • criptarea conexiunii folosite de Operator pentru accesarea serviciului folosind SSL
 • parolele clientilor stocate criptat
 • copii de siguranta regulate

11.3 În mod voluntar, Împuternicitul poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (dupa ștergerea informatiilor comerciale sau confidentiale) realizate periodic catre Operatori pentru a demonstra activitatile sale continue pe acest subiect. Art.12 Limitarea raspunderii Operatorul este de acord sa exonereze Împuternicitul de orice raspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:
 • nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricarei raspunderi a Împuternicitului;
 • respectarea instructiunilor Operatorului sau nerespectarea instructiunilor Operatorului justificata în prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;
 • lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizarii unui temei legal greșit de catre Operator;
 • nerespectarea contractului din cauza unor actiuni ale Operatorului.

Art.13 Delimitarea raspunderii

Operatorul și Împuternicitul își delimiteaza responsabilitatile cu privire la asigurarea protectiei datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidentialitatii sau a securitatii prelucrarii), în functie de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic

Art.14 Intrare în vigoare și modificari.

Aceasta anexa intra în vigoare pe 25 mai 2018 și este valabila pâna la modificarea ei de catre SmartBill.ro și informarea clientilor în acest sens. Utilizarea contului dupa informarea clientilor înseamna acordul acestor cu privire la acest document.

Regulamentul Promotiei "Visa - SmartBill 2021 - 6 luni Gratuit si 3 luni 0 comision"Art. 1 Organizatorul promotiei

Promotia "SmartBill 2021 - 6 luni Gratuit si 3 luni 0 comision" este organizata de catre INTELLIGENT IT S.R.L., detinatorul SmartBill cu sediul in Aciliu Nr. 22, Sibiu, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1274/2006 avand cod fiscal RO18990059 si cont nr. RO15BACX0000000239459000 deschis la Banca Unicredit, reprezentata prin Radu Hasan, in calitate de Administrator, numita in continuare “Organizator”


Art. 2 Companii participante

La aceasta promotie pot participa clienti existenti sau noi ai serviciilor SmartBill care indeplinesc conditiile din promotie, detaliate in continuare.


Art. 3 Perioada promotiei

Perioada de desfasurare a promotiei este 09.07.2021, ora 00:00:01 ora Romaniei - 28.09.2021, 23:59:59 ora Romaniei.

Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


Art. 4 Regulamentul promotiei

4.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:


4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.


4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile, prin modalitatile enumerate la Art. 4, pct. 4.1. din prezentul Regulament.


Art. 5 Dreptul de participare

5.1. In aceasta promotie pot participa toate (i) persoanele juridice si (ii) persoanele fizice autorizate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Un client care indeplineste conditiile de mai sus si care opteaza pentru un pachet promotional asa cum e definit la punctul 6.1.1 este considerat inrolat in promotie.


Sau care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Un client care indeplineste conditiile de mai sus si care opteaza pentru un pachet promotional asa cum e definit la punctul 6.1.2 este considerat inrolat in promotie.


Sau care indeplinesc cumultativ urmatoarele conditii:

Un client care indeplineste conditiile de mai sus si opteaza pentru un pachet promotional asa cum e definit la punctul 6.2 este considerat inrolat in promotie.


5.2. Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (si anume copii, parinti, sot/sotie).


5.3. Prezenta promotie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.


Art. 6 Oferta promotiei:

6.1. In cadrul acestei promotii se vor pune la dispozitie 2000 de pachete promotionale, dupa cum urmeaza:


6.1.1. se vor acorda 1000 (una mie) de pachete promotionale pentru clientii noi ai SmartBill care indeplinesc conditiile de eligibilitate asa cum sunt definite acestea la art 5.1.1, astfel:Pachetul promotional se va acorda fiecarei intrari in promotie pentru clientii prevazuti la art. 6.1.1 dupa validarea eligibilitatii acestora de catre echipa SmartBill.

Pachetul promotional se va acorda in limita stocului disponibil de 1000 de pachete. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a suplimenta stocul disponibil.


6.1.2. Se vor acorda 1000 de pachete promotionale pentru clientii existenti SmartBill, care indeplinesc conditiile de eligibilitate, in mod automat, asa cum sunt definiti acestia la art 5.1.2, astfel:Pachetul promotional se va acorda fiecarei intrari in promotie pentru clientii prevazuti la art. 6.1.2 dupa validarea eligibilitatii acestora de catre echipa SmartBill.

Pachetul promotional se va acorda in limita stocului disponibil de 1000 de pachete. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a suplimenta stocul disponibil.


6.2 Clientii SmartBill, care indeplinesc conditiile de eligibilitate de la punctul 5.1.3 beneficiaza de urmatoarea oferta: comision 0 pentru toate platile acceptate, in primele 3 luni de la momentul activarii optiunii de plata cu cardul sau pana la atingerea volumului de 1.000.000 RON plati procesate, pentru fiecare client; dupa depasirea termenului de 3 luni sau atingerea pragului maxim, se vor aplica comisioanele standard percepute de procesatorul de plati


6.3. Ofertele de la punctele 6.1 si 6.2 nu se pot cumula, clientul putand sa aleaga doar una dintre acestea, in limita locurilor disponibile.


6.4. Valoarea totala bruta a pachetelor promotionale ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 595.000 lei inclusiv TVA, valoarea premiilor fiind calculata la Cursul de schimb 1 Euro = 4,95 lei.


6.5. In cadrul Promotiei, un participant nu poate castiga mai multe pachete promotionale.


6.6. Pachetele promotionale sunt nominale. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu, din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve.


Art. 7 Mecanismul promotiei

Perioada desfasurarii promotiei este 09.07.2021, ora 00:00:01 ora Romaniei – 28.09.2021, 23:59:59 ora Romaniei.


Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate de la punctul 5.


Art. 8 Desemnarea castigatorilor si acordarea pachetelor promotionale.


8.1. Acordarea pachetelor promotionale

Pentru fiecare intrare in promotie, se vor acorda automat ofertele promotionale conform celor mentionate la art. 6.


8.2. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.;

Ulterior inscrierii in Promotie, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de pachet promotional in parte, Organizatorul va proceda la identificarea castigatorilor si verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor de participare la Promotie conform prevederilor art. 7 din prezentul Regulament, in vederea validarii drept castigatori, respectand prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:


Pachetele promotionale neacordate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

In cazul in care un pachet promotional nu este acordat din motive independente de acesta, Organizatorul are dreptul de a-l anula.Fiecare pachet promotional va fi acordat de catre SmartBill clientului, dupa verificarea eligibilitatii acestuia si validarea sa drept castigator, astfel: un client indeplineste toate conditiile de eligibilitate ale promotiei, asa acum sunt acestea descrise la punctul 5, beneficiaza automat de oferta, in limita locurilor disponibile, conform articolului 6, in ordinea primul venit, primul servit


Nu se acorda contravaloarea in bani a pachetului promotional, nefiind posibila utilizarea lor intr-o alta modalitate decat cea descrisa prin prezenta sectiune.


Castigatorul nu poate transmite/tranfera/ceda/instraina/dona pachetul promotional unei alte persoane. Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca contravaloarea produsului, ci are obligatia de a-l folosi ca atare.


Art. 9 Taxe si impozite


Calcularea, retinerea si virarea taxelor si impozitelor datorate catre bugetul statului se va face, daca va fi cazul, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Legea nr. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.


Art. 10 Prelucrarea datelor personale


Datele personale ale participantilor la Promotie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.


10.1. Date privind operatorii de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Promotiei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

INTELLIGENT IT S.R.L., detinatorul SmartBill cu sediul in Aciliu Nr. 22, Sibiu, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1274/2006 având cod fiscal RO18990059 si cont nr. RO15BACX0000000239459000 deschis la Banca Unicredit, reprezentata prin Radu Hasan, in calitate de Administrator


10.2. Scopurile prelucrarii


Datele cu caracter personal ale participantilor la Promotie vor fi prelucrate de catre Operatori prin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitului in vederea:


10.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Promotiei


Pentru inscriere, pentru participare la promotie, pentru buna desfasurare a ei, pentru premiere si atribuirea premiilor, Operatorii, Imputernicitul si Subimputernicitul vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

- nume si prenume administrator societate, numar de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa postala, denumire persoana juridica, date identificare persoana juridica

Datele personale vor face obiectul urmatoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, utilizare in scopul menṭionat, stocare, stergere.


10.4. Temeiul legal al prelucrarii


Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal, il reprezinta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislatiei interne aplicabile in vigoare. Prin participarea la promotie, participantul isi exprima consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE mentionat mai sus, consimtamant ce va fi colectat si stocat.

Datele cu caracter personal apartinand persoanelor participante la promotie, vor putea fi accesibile si vor putea fi prelucrate si de catre imputernicitii/ subimputernicitii Organizatorului, respectiv: Lion Communication Services S.A , Mediapost Hitmail S.A, acestia avand obligatia, la randul lor, de a respecta prevederile Regulamentuilui UE mentionat mai sus. De asemenea, datele cu caracter personal ale persoanelor participante vor fi dezvaluite si autoritatilor statului, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile legale impuse de legislatia in vigoare.


10.5. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori prelucrate in scopurile mentionate la 10.3 vor putea fi stocate timp de 24 de luni de la expirarea contului SmartBill.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor/subimputernicitilor obligatii similare.


10.6. Drepturile dvs. faṭa de prelucrarea datelor cu caracter personal


In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Promotiei, urmatoarele drepturi:


Desemnarea castigatorilor Promotiei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.


Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze si la protectia confidentialitatii sau doresc sa isi exercite oricare dintre drepturile legale, astfel cum sunt stabilite mai sus, o pot face scriind un email la cloud@smartbill.ro Cererea va fi solutionata in termen de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia situatiei in care, din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii, acest termen poate fi prelungit. Adresa de primire a cererilor legate de date personale este Sibiu, Piata Aurel Vlaicu, nr.9-10, etaj 3. judetul Sibiu


10.7. Gestionarea si securitatea datelor

Organizatorul se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate si proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucrate. Politicile și procedurile privind securitatea informatiilor sunt strans aliniate cu standardele internationale acceptate la scara larga și sunt revizuite periodic și actualizate dupa cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbarile tehnologice, precum și cerintele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, si numai pentru a-si indeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia pastrarii confidenṭialitaṭii lor.

In cazul unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile in vigoare privind notificarea incalcarii datelor.

Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor/subimputernicitilor obligatii similare.


10.8 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul Articol 10 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Promotiei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore in prealabil pe site-ul Organizatorului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
Art. 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Promotiei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

11.2. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

11.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul Regulament. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (nume si prenume, ID, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa postala, denumire persoana juridica, date identificare persoana juridica).

11.4. Organizatorul si partile implicate in aceasta Promotie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Promotiei mentionata la art.3.

11.5. Eventualele contestatii privind desfasurarea Promotiei pot fi transmise Organizatorului in decurs de 3 zile de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.


Art. 12 Solutionarea litigiilor

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

12.3. in cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat câstigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


Art. 13. Intreruperea Promotiei

Promotia va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Forta majora va putea fi invocata in conformitate cu prevederile Codului Civil.


Art. 14 - Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la aceasta promotie.

14.2. Pachetele promotionale neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.


Tehnoredactat la cererea expresa a partii, editat si autentificat la sediul biroului notarial intr-un singur exemplar original.


Numele Organizatorului: SC Intelligent IT S.R.L.

Prin imputernicit: SC Voxline Communication S.R.L.


Regulamentul autentificat de notar poate fi descarcat de aici.

Regulamentul Promotiei „Visa – SmartBill 2021 – auto electric”Art. 1 Organizatorul promotiei

Promotia “Visa – SmartBill 2021 - auto electric” este organizata in numele si pentru Visa Europe Services Inc., de catre LION COMMUNICATION SERVICES S.A. cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8531/2009, CIF: RO25848554, numita in continuare “Organizator” si

INTELLIGENT IT S.R.L., detinatorul SmartBill, cu sediul in str. Aciliu Nr. 22, Sibiu, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1274/2006 avand cod fiscal RO18990059 si cont nr. RO15BACX0000000239459000 deschis la Banca Unicredit, in continuare “Reseller”

Campania promotionala se deruleaza cu sprijinul Mediapost Hit Mail S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Siriului 42-46, J40/8295/2000, CIF:RO13351917.Art. 2 Companii participante/ Produse participante

La aceasta promotie pot participa clienti existenti sau noi ai serviciilor SmartBill care indeplinesc conditiile din promotie, detaliate in continuare.Art. 3 Perioada promotiei

Perioada de desfasurare a promotiei este 09.07.2021, ora 00:00:01 (ora Romaniei) - 28.09.2021, ora 23:59:59 (ora Romaniei).

Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.Art. 4 Regulamentul promotiei

4.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

4.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile, prin modalitatile enumerate la Art. 4, pct. 4.1. din prezentul Regulament.Art. 5 Dreptul de participare

5.1. La aceasta promotie pot participa toate (i) persoanele juridice si (ii) persoanele fizice autorizate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


Un client care indeplineste conditiile de mai sus este considerat inrolat in Promotie.


5.2 * Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (si anume copii, parinti, sot/sotie). In cazul in care in cadrul tragerii la sorti se vor extrage tranzactiile efectuate de aceste persoane, aceste extrageri vor fi invalidate.

Clientii care presteaza activitati ce fac parte din domeniile de activitate neacceptate de VISA nu vor fi acceptati în campanie si astfel nu sunt eligibili:


5.3 Fiecare factura sau factura proforma incasata partial sau integral cu cardul prin optiunea Plata cu Cardul de pe factura in conditiile de la Art 5.1 si in acord cu dispozitiile prezentului regulament, reprezinta cate o inscriere in promotie, deci o sansa la tragerea la sorti pentru premiul mare. Orice participant la promotie poate avea maxim 100 de inscrieri (sanse), inscrieri aduse de 100 de facturi sau facturi proforme incasate partial sau integral prin optiunea Plata cu Cardul pe factura. Pentru evitarea oricaror neintelegeri, primele 100 de facturi sau facturi proforme incasate partial sau integral prin optiunea Plata cu Cardul pe factura aduc cate o inscriere la promotie, insa un numar mai mare de facturi sau facturi proforme incasate partial sau integral prin optiunea Plata cu Cardul pe factura nu mai aduc nicio inscriere suplimentara la promotie.

O factura sau o factura proforma incasata din mai multe plati partiale aduce o singura inscriere (sansa).


5.4. Prezenta promotie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.


Art. 6 Premiile promotiei

6.1 In cadrul acestei promotii se va acorda 1 (un) premiu mare, dupa cum urmeaza:


6.1.1. - 1 (un) premiu mare constand in 1 (un) autoturism Volkswagen ID 3 Pure Performance 45 kWh, 70 KW/ 150 CP, ESG, Cutie automata de viteze, culoare: Gri- negru (moonstone uni)

Valoarea individuala neta a premiului este de 26795 Euro + TVA (net de impozite).

Valoarea totala neta a premiului oferit este de 31885 Euro + TVA.

Valoarea totala a premiului cuprinde valoarea neta a acestuia la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.


6.2 Valoarea totala bruta a premiului ce va fi oferit in cadrul Promotiei este de 157.831 LEI, valoarea premiului fiind calculata la Cursul de schimb 1 Euro = 4,95 lei. 


6.3 In cadrul Promotiei, un participant poate castiga un singur premiu.


6.4 Premiul este nominal. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve.Art. 7 Mecanismul promotiei

Perioada desfasurarii promotiei este 09.07.2021, ora 00:00:01 (ora Romaniei) - 28.09.2021 *, ora 23:59:59 (ora Romaniei).

Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate de la punctul 5.

Fiecare inscriere in promotie va primi de la SmartBill un ID alfanumeric, care nu identifica in sine un participant ci o factura sau o factura proforma incasate partial sau integral cu cardul precum si pe emitentul acesteia, precum este stipulat la art. 5.3 din prezentul Regulament. Aceste ID alfanumerice sunt trimise dupa incheierea perioadei promotionale de catre SmartBill catre Organizator pentru tragerea la sorti a premiului.

Extragerea premiului se va face in perioada: 18 octombrie 2021, ora 00:00:01 (ora Romanieii) - 21 octombrie 2021, ora 23:59:59 (ora Romaniei).

Inscrierile nu sunt nominale, fiecare tranzactie primind un ID alfanumeric unic pentru tragerea la sorti.

Doar ID alfanumerice desemnate castigatoare in urma extragerilor vor fi validate cu ajutorul SmartBill.


Art. 8 Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

8.1 Tragerile la sorti

Pentru fiecare intrare in promotie, conform celor mentionate la art. 6, se vor efectua trageri la sorti conform programului din art 7.

Premiul promotiei se va extrage din toate intrarile efectuate in perioada promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament.

Odata cu extragerea castigatorului premiului, vor fi extrase si 10 (zece) rezerve aferente acestui premiu. In caz de invalidare a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate castigatoare in ordinea extragerii acestora.


Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului premiului se va efectua in maximum 30 zile de la data incheierii Promotiei, in prezenta unui notar public.


Tragerea la sorti va fi realizata electronic la sediul Mediapost Hit Mail S.A., situat in Bucuresti, Str. Siriului nr. 42-46, etaj 3, Sector 1.


Organizatorul nu va fi facut responsabil in cazul in care SmartBill nu transmite inscrierile in promotie, transmite liste de inscrieri gresite sau incomplete.


8.2 Validarea castigurilor. Publicarea castigatorului.

Ulterior tragerii la sorti a castigatorului Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul, prin intermediul SmartBill, va proceda la identificarea castigatorului si verificarea indeplinirii de catre acesta a conditiilor de participare la Promotie conform prevederilor art. 7 din prezentul Regulament, in vederea validarii drept castigator, respectand prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:


In cazul in care potentialul castigator nu doreste premiul, va comunica acest lucru Organizatorului care a initiat convorbirea telefonica, in cadrul respectivei convorbiri, urmand ca acest castigator sa fie invalidat, considerandu-se ca respectivul castigator nu doreste sa participe la prezenta promotie. In aceasta situatie castigator al promotiei va fi desemnata una din rezervele acestuia, in ordinea tragerii la sorti, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate. La cererea expresa a Organizatorului, potentialul castigator care refuza un premiu castigat si care si-a exprimat aceasta dorinta in cadrul convorbirii telefonice initiate de Organizator, va fi rugat sa faca acest demers si in scris.


In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, prin 3 (trei) incercari efectuate de catre Organizator, potentialul castigator va fi invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, in ordinea extragerii lor, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.


Anuntarea castigatorului se va realiza in mod public dupa validarea acestuia prin publicarea unui anunt pe website-ul www.visa.ro si pe https://blog.smartbill.ro.

In cazul in care premiul nu este acordat din motive independente de Organizator, Organizatorul are dreptul de a-l anula.8.3 Acordarea premiilor

Castigatorul va intra in posesia premiului in maxim 30 de zile calendaristice de la desemnarea lui prin tragere la sorti si contactarea lui.


Un reprezentant al castigatorului impreuna cu un reprezentant al Organizatorului si unul al Organizatorului se vor prezenta la dealerul auto pentru predarea - primirea masinii, actele/documentele masinii se vor completa direct pe numele castigatorului. Castigatorul sau reprezentantul Castigatorului trebuie sa semneze documentele de mai jos:


Premiul va fi predat reprezentantului castigatorului pe baza de proces verbal de predare - primire semnat de catre reprezentantii Organizatorului si de castigator. El trebuie sa se prezinte cu o imputernicire din partea castigatorului pentru indeplinirea formalitatilor de intrare in posesie a premiului, cu buletinul/ cartea de identitate, pentru a-si valida identitatea. Procesul verbal de predare primire a premiului va specifica numele castigatorului, numele, prenumele, CNP-ul si semnatura reprezentantului castigatorului care indeplineste din partea castigatorului formalitatile de intrare in posesie a premiului, numele Promotiei in legatura cu care a fost validat in calitate de castigator, premiul castigat, valoarea premiului.

In situatia in care reprezentantul castigatorului nu se va prezenta la data, ora si adresa stabilite impreuna cu Organizatorul pentru intrarea in posesie a premiului, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul, iar Organizatorul va desemna drept castigator pe primul extras la sorti, din randul rezervelor.

In conditiile in care se va epuiza toata lista de rezerve, iar premiul respectiv nu va putea fi acordat, acesta vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat, nefiind posibila utilizarea lor intr-o alta modalitate decat cea descrisa prin prezenta sectiune.


Castigatorul nu poate transmite/transfera/ceda/instraina/dona premiul unei alte persoane. Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca contravaloarea produsului, ci are obligatia de a-l folosi ca atare.Art. 9 Taxe si impozite

Calcularea, retinerea si virarea taxelor si impozitelor datorate catre bugetul statului se va face, daca va fi cazul, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Legea nr. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.Art. 10 Prelucrarea datelor personale

Datele personale ale reprezentantilor participantilor la Promotie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.


10.1 Date privind operatorii de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Promotiei, datele cu caracter personal ale reprezentantilor participantilor vor fi prelucrate de catre:

Visa Europe Services LLC. (Maria Rosetti street no. 6, district 2, Bucharest, Romania, cod fiscal 21826871, Unicredit Bank - RO80BACX0000000139995000 si INTELLIGENT IT S.R.L., detinatorul SmartBill (cu datele de contact detaliate la art.1), in calitate de Operatori Asociati;

Lion Communication Services SA (cu datele de contact detaliate la art.1) este Imputernicit al operatorului Visa Europe Services LLC;

Mediapost Hit Mail SA (cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917 este imputernicit al Lion Communication Services SA, subimputernicit al Visa Europe Services).


10.2 Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale reprezentantilor participantilor la Promotie vor fi prelucrate de catre Operatori prin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitului in vederea:


10.3 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Promotiei

Pentru inscriere, pentru participare la promotie, pentru buna desfasurare a ei, pentru premiere si atribuirea premiilor, Operatorii, Imputernicitul si Subimputernicitul vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Datele personale vor face obiectul urmatoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, utilizare in scopul menṭionat, stocare, stergere.


10.4 Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal il reprezinta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislatiei interne aplicabile în vigoare.
Datele cu caracter personal apartinand reprezentantilor participantilor la promotie vor putea fi accesibile si vor putea fi prelucrate ṣi de catre împuternicitii/ subimputernicitii Organizatorului, respectiv: Lion Communication Services S.A., Mediapost Hitmail S.A., acestia avand obligatia, la randul lor, de a respecta prevederile Regulamentuilui UE mentionat mai sus. De asemenea, datele cu caracter personal ale persoanelor participante vor fi dezvaluite si autoritatilor statului, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile legale impuse de legislatia in vigoare.

10.5 Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale reprezentantilor participantilor declarati necastigatori prelucrate in scopurile mentionate la 10.3 vor putea fi stocate timp de 24 de luni de la incheierea Promotiei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii promotiei.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor/subimputernicitilor obligatii similare.


10.6 Drepturile dvs. faṭa de prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura reprezentantilor participantilor, pe durata Promotiei, urmatoarele drepturi:

Desemnarea castigatorilor Promotiei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.


Reprezentantii participantilor care au intrebari cu privire la aceste clauze si la protectia confidentialitatii sau doresc sa isi exerce oricare dintre drepturile legale, astfel cum sunt stabilite mai sus, o pot face scriind un email la promo@publicis.ro. Cererea va fi solutionata în termen de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia situatiei in care, din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii, acest termen poate fi prelungit. Adresa de primire a cererilor legate de date personale este Departamentul Relatii Clienti S.C. LION COMMUNICATION SERVICE S.A., Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Bucuresti, sector 1 sau prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de email promo@publicis.ro.


10.7 Gestionarea si securitatea datelor

Operatorii asociati se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate si proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucarte. Politicile si procedurile privind securitatea informatiilor sunt strâns aliniate cu standardele internationale acceptate la scara larga si sunt revizuite periodic si actualizate dupa cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbarile tehnologice, precum si cerintele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat ṣi numai pentru a-si îndeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia pastrarii confidenṭialitaṭii lor.
În cazul unei încalcari a securitatii datelor cu caracter personal, operatorii vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încalcarii datelor.
Operatorii se obliga sa impuna Imputernicitilor/subimputernicitilor obligatii similare.


10.8 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorii au dreptul de a modifica prezentul Articol 10 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Promotiei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament, cu 24 de ore inainte de intrarea sa in vigoareArt. 11. RESPONSABILITATE

11.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Promotiei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

11.2 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

11.3 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul Regulament. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante ale reprezentantilor lor (numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon mobil).

11.4 Organizatorul si partile implicate in aceasta Promotie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Promotiei mentionata la art.3.

11.5 Eventualele contestatii privind desfasurarea Promotiei pot fi transmise Organizatorului in decurs de 3 zile de la data anuntarii publice a castigatorului. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.Art. 12 Solutionarea litigiilor

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

12.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

12.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.Art. 13. Intreruperea Promotiei

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Forta majora va putea fi invocata in conformitate cu prevederile Codului Civil.


Art. 14. Alte Clauze

14.1.Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la aceasta promotie.

14.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.


Tehnoredactat la cererea expresa a partii, editat si autentificat la sediul biroului notarial intr-un singur exemplar original.


Regulamentul autentificat de notar poate fi descarcat de aici.

ACT ADITIONAL NR. 1
La
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Visa – SmartBill 2021 – auto electric”
Perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale:
09.07.2021, ora 00:00:01 ora Romaniei – 28.09.2021, 23:59:59 ora RomanieiOrganizatorul LION COMMUNICATION SERVICES S.A. cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8531/2009, CIF: RO25848554, reprezentata legal de Dl. Theodor Liviu DUMITRESCU, in calitate de administrator, decide, in acord cu ART 4.3 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale “Visa – SmartBill 2021 – auto electric” (“Regulamentul”), dupa cum urmeaza:


I. Se modifica punctul 5.2, din ART. 5, denumit “Dreptul de participare”, si va avea urmatoarele informatii:

5.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (si anume copii, parinti, sot/sotie). In cazul in care in cadrul tragerii la sorti se vor extrage tranzactiile efectuate de aceste persoane, aceste extrageri vor fi invalidate.

Clientii care presteaza activitati ce fac parte din domeniile de activitate neacceptate de VISA nu vor fi acceptati în campanie si astfel nu sunt eligibili:


II.Se modifica alineatul 1, din ART. 7, denumit “Mecanismul promotiei”, si va avea urmatoarele informatii:

Perioada desfasurarii promotiei este 09.07.2021, ora 00:00:01 (ora Romaniei) –28.09.2021, ora 23:59:59 (ora Romaniei).

Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.

Procesat si autentificat de Societate Profesionala Notariala VERITAS, astazi 23.07.2021, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 4 (patru) duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial, si 3 (trei) exemplare au fost eliberate partilor.


DINICU ELENA-LILIANA
in calitate de mandatar al
SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.


Actul aditional nr. 1 la Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Visa – SmartBill 2021 – auto electric” autentificat de notar
poate fi descarcat de aici.

* Modificat prin ACT ADITIONAL NR. 1 La REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Visa – SmartBill 2021 – auto electric”

Regulamentul Campaniei de RecomandariArt. 1 Organizatorul Campaniei

Campania de Recomandari este organizata de catre INTELLIGENT IT S.R.L., detinatorul SmartBill cu sediul in Aciliu Nr. 22, Sibiu, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1274/2006 avand cod fiscal RO18990059 si cont nr. RO15BACX0000000239459000 deschis la Banca Unicredit, reprezentata prin Radu Hasan, in calitate de Administrator, numita in continuare “Organizator”.


Art. 2 Companii participante

In aceasta campanie pot participa clienti existenti sau noi ai serviciilor SmartBill care indeplinesc conditiile din campanie, detaliate in continuare.


Art. 3 Perioada Campaniei

Perioada desfasurarii Campaniei este 03.11.2021, ora 00:00:01 ora Romaniei – 28.02.2022, 23:59:59 ora Romaniei.


Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


Art. 4 Regulamentul Campaniei

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, prin accesarea website-ului www.smartbill.ro


4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.


4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.


Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile, prin modalitatile enumerate la Art. 4, pct. 4.1. din prezentul Regulament.


Art. 5 Dreptul de participare

5.1. In aceasta Campanie pot participa toate (i) persoanele juridice si (ii) persoanele fizice autorizate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

5.1.1 Clienti noi ai serviciilor SmartBill care si-au deschis cont SmartBill in perioada Campaniei (valabil si pentru cei care au avut in trecut unul care a expirat si a fost sters), dintr-un link de recomandare valid al Campaniei.

Un client care indeplineste conditiile de mai sus si care opteaza pentru un pachet promotional asa cum e definit la punctul 6.1.1 este considerat inrolat in Campanie.

Sau care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

5.1.2 Clienti existenti ai serviciilor SmartBill care Si-au deschis si au cont SmartBill platit dinainte de inceperea sau in timpul Campaniei

Au optat spre a face parte din Campanie si astfel au generat un link de recomandare pe care l-au distribuit contactelor lor.

Un client care indeplineste conditiile de mai sus si care opteaza pentru un pachet promotional asa cum e definit la punctul 6.1.2 este considerat inrolat in Campanie.

5.2. Prezenta Campanie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin actualizarea acestui regulament, ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.


Art. 6 Oferta Campaniei

6.1. In cadrul acestei promotii se vor pune la dispozitie pachete promotionale, dupa cum urmeaza:

6.1.1. se vor acorda pachete promotionale sub forma a 3 luni gratuite pentru clientii noi ai SmartBill care indeplinesc conditiile de eligibilitate asa cum sunt definite acestea la art 5.1.1, astfel:

Pachetul promotional se va acorda pentru clientii prevazuti la art. 6.1.1 dupa validarea eligibilitatii acestora de catre echipa SmartBill.

Pachetul promotional se va acorda pana la termenul limita al Campaniei.

6.1.2. Se vor acorda pachete promotionale sub forma prelungirii abonamentului curent SmartBill cu cate 3 luni gratuite, pentru clientii existenti (definiti la art 5.1.2), care indeplinesc conditiile de eligibilitate:

Aceste pachete promotionale de 3 luni gratuit vor fi acordate de indata ce sunt validate conditiile de eligibilitate si vor fi adaugate abonamentului existent, incepand cu ultima zi de abonament activ.

Valoarea medie estimata a unei oferte este de 119 lei, pretul abonamentelor lunare standard, SmartBill fiind intre 3.9 si 15.9 euro, fara TVA, iar media valorii maxime cumulata a ofertelor per client este de 396 lei

Pachetele promotionale se va acorda pentru clientii prevazuti la art. 6.1.2 dupa validarea eligibilitatii acestora de catre echipa SmartBill.

Numarul maxim de luni de gratuitate obtinute din recomandari este de 10 luni.

Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a suplimenta aceasta limita.

6.3. Ofertele de la punctele 6.1 si 6.2 se pot cumula, dar in limita a maxim 10 luni gratuite, per participant la Campanie.

6.4. Pachetele promotionale sunt nominale. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu, din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat.


Art. 7 Mecanismul Campaniei

Perioada desfasurarii Campaniei este 03.11.2021, ora 00:00:01 ora Romaniei – 28.02.2022, 23:59:59 ora Romaniei.

Pentru a fi inscrisi la aceasta Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate de la punctul 5.


Art. 8 Desemnarea castigatorilor si acordarea pachetelor promotionale.

8.1. Acordarea pachetelor promotionale

Pentru fiecare intrare in Campanie, se vor acorda automat ofertele promotionale conform celor mentionate la art. 6.

8.2. Validarea castigurilor

Ulterior inscrierii in Campanie, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de pachet promotional in parte, Organizatorul va proceda la identificarea castigatorilor si verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor de participare la Campanie conform prevederilor art. 7 din prezentul Regulament, in vederea validarii drept castigatori, respectand prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

In cazul in care un pachet promotional nu este acordat din motive independente de acesta, Organizatorul are dreptul de a-l anula.

Fiecare pachet promotional va fi acordat de catre SmartBill clientului, dupa verificarea eligibilitatii acestuia si validarea sa drept castigator, astfel: un client indeplineste toate conditiile de eligibilitate ale Campaniei, asa acum sunt acestea descrise la punctul 5, beneficiaza automat de oferta, in limitele campaniei, conform articolului 6, in ordinea primul venit, primul servit

Nu se acorda contravaloarea in bani a pachetului promotional, nefiind posibila utilizarea lor intr-o alta modalitate decat cea descrisa prin prezenta sectiune.

Castigatorul nu poate transmite/tranfera/ceda/instraina/dona pachetul promotional unei alte persoane. Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca contravaloarea produsului, ci are obligatia de a-l folosi ca atare.


Art. 9 Taxe si impozite

Calcularea, retinerea si virarea taxelor si impozitelor datorate catre bugetul statului se va face, daca va fi cazul, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Legea nr. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.


Art. 10 Prelucrarea datelor personale

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

10.1. Date privind operatorii de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

INTELLIGENT IT S.R.L., detinatorul SmartBill cu sediul in Aciliu Nr. 22, Sibiu, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1274/2006 având cod fiscal RO18990059 si cont nr. RO15BACX0000000239459000 deschis la Banca Unicredit, reprezentata prin Radu Hasan, in calitate de Administrator

10.2. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatori prin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitului in vederea:

10.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Pentru inscriere, pentru participare la Campanie, pentru buna desfasurare a ei, pentru premiere si atribuirea premiilor, Operatorii, Imputernicitul si Subimputernicitul vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

- nume si prenume administrator societate, numar de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa postala, denumire persoana juridica, date identificare persoana juridica

Datele personale vor face obiectul urmatoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, utilizare in scopul menṭionat, stocare, stergere.

10.4. Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal, il reprezinta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislatiei interne aplicabile in vigoare. Prin participarea la Campanie, participantul isi exprima consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE mentionat mai sus, consimtamant ce va fi colectat si stocat.

Datele cu caracter personal apartinand persoanelor participante la Campanie, vor putea fi accesibile si vor putea fi prelucrate si de catre imputernicitii/subimputernicitii Organizatorului, respectiv: Referral Rock (http://referralrock.com/), acestia avand obligatia, la randul lor, de a respecta prevederile Regulamentuilui UE mentionat mai sus. De asemenea, datele cu caracter personal ale persoanelor participante vor fi dezvaluite si autoritatilor statului, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile legale impuse de legislatia in vigoare.

10.5. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori prelucrate in scopurile mentionate la 10.3 vor putea fi stocate timp de 24 de luni de la expirarea contului SmartBill.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor/subimputernicitilor obligatii similare.

10.6. Drepturile dvs. faṭa de prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze si la protectia confidentialitatii sau doresc sa isi exercite oricare dintre drepturile legale, astfel cum sunt stabilite mai sus, o pot face scriind un email la cloud@smartbill.ro Cererea va fi solutionata in termen de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia situatiei in care, din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii, acest termen poate fi prelungit. Adresa de primire a cererilor legate de date personale este Sibiu, Piata Aurel Vlaicu, nr.9-10, etaj 3. judetul Sibiu

10.7. Gestionarea si securitatea datelor

Organizatorul se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate si proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucrate. Politicile și procedurile privind securitatea informatiilor sunt strans aliniate cu standardele internationale acceptate la scara larga și sunt revizuite periodic și actualizate dupa cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbarile tehnologice, precum și cerintele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, si numai pentru a-si indeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia pastrarii confidenṭialitaṭii lor.

In cazul unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile in vigoare privind notificarea incalcarii datelor.

Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor/subimputernicitilor obligatii similare.

10.8 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul Articol 10 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore in prealabil pe site-ul Organizatorului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.


Art. 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

11.2. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

11.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul Regulament. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (nume si prenume, ID, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa postala, denumire persoana juridica, date identificare persoana juridica).

11.4. Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Campaniei mentionata la art.3.

11.5. Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului in decurs de 3 zile de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.


Art. 12 Solutionarea litigiilor

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

12.3. in cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


Art. 13. Intreruperea Campaniei

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Forta majora va putea fi invocata in conformitate cu prevederile Codului Civil.


Art. 14 - Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la aceasta Campanie.

14.2. Pachetele promotionale neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Tehnoredactat la cererea expresa a partii, editat si autentificat la sediul biroului notarial intr-un singur exemplar original.

Numele Organizatorului: SC Intelligent IT S.R.L.