bon de consum

Definitie Bon De Consum


Serveste ca:

 • document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor;
 • document justificativ de scadere din gestiune;
 • document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare

Pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de compartimentul care efectueaza lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consumate.

Bon de consum se poate intocmi intr-un exemplar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.

Bon de consum (colectiv), in principiu, se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiasi cont de materiale, loc de depozitare si loc de consum.

In situatia cand materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza in felul urmator:

 • in cazul intocmirii unui bon de consum se completeaza rubrica cu denumirea materialului inlocuitor, dupa ce, in prealabil, pe verso formularului se obtin semnaturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decat cele prevazute in consumurile normate;
 • in cazul intocmirii unui bon de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului inlocuit si se semneaza de aprobare a inlocuirii, in dreptul randului respectiv. Dupa inscrierea denumirii materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat, aplicandu-se un semn distinctiv sau materialul inlocuitor se inscrie pe un rand liber in cadrul aceluiasi bon de consum.

La intocmirea unui bon de consum, coloanele "Unitatea de masura" si "Cantitatea necesara" de pe randul 2 se completeaza in cazul cand se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.

Daca operatiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate in timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie sa inscrie pe documentul respectiv mentiunea "predat in timpul inventarierii".

Bonul de Consum Circula

 • la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
 • la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, in cazul materialelor inlocuitoare;
 • la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);
 • la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Bonul de Consum se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului Bon de Consum este urmatorul:

 • denumirea unitatii;
 • denumirea formularului;
 • produs/lucrare (comanda); norma; bucati lansate;
 • numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); numarul comenzii;
 • denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesara; U/M; cantitatea eliberata; pretul unitar; valoarea;
 • data si semnatura gestionarului si a primitorului.
9_ani_experienta_icon
0

E-FACTURI TRIMISE

9_ani_experienta_icon
0

ANI EXPERIENTA

clienti_fericiti_icon
0

CLIENTI FERICITI

facturi_pe_luna_icon
0

FACTURI EMISE LUNAR

facturati_pe_an_icon
0

EURO FACTURATI PE AN