chitanta

Definitie Chitanta


Ce este Chitanta?

Chitanta serveste ca:

 • document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii;
 • document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate.

In conditiile in care sumele inscrise pe chitanta sunt aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii scutite fara drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal), formularul de chitanta este documentul justificativ care sta la baza inregistrarii veniturilor in contabilitate.

Intocmire chitante

Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.

Chitanta circula

la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in registrul de casa.

Chitanta se arhiveaza

la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

Continutul minimal al formularului chitanta:

 • denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
 • denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
 • numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezinta acestea sau, dupa caz, denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul persoanei juridice;
 • suma in cifre si litere;
 • semnatura casierului.

Chitanta pentru operatiuni in valuta (Cod 14-4-1/a)


Chitanta in valuta serveste ca:

Document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar;

Document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate.

Intocmire chitanta

Se intocmeste la unitatile care efectueaza operatiuni in valuta, in doua exemplare, pentru fiecare suma in valuta, de catre casierul unitatii si se semneaza de catre acesta.

Chitanta in valuta circula

La depunator/platitor, exemplarul 1, cu stampila unitatii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de casa in valuta.

Se arhiveaza

La compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

Continutul minimal obligatoriu de informatii pentru chitante in valuta:

 • denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
 • denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
 • numele si prenumele persoanei care depune/incaseaza sume in valuta si ce reprezinta acestea;
 • felul valutei; suma in valuta (in cifre si in litere); cursul de schimb valutar; c/val in lei;
 • semnatura casierului pentru plata/incasarea sumei in valuta.
9_ani_experienta_icon
0

E-FACTURI TRIMISE

9_ani_experienta_icon
0

ANI EXPERIENTA

clienti_fericiti_icon
0

CLIENTI FERICITI

facturi_pe_luna_icon
0

FACTURI EMISE LUNAR

facturati_pe_an_icon
0

EURO FACTURATI PE AN